Projecten

In uw opdracht werkt het CEW aan het oplossen van watergerelateerde vraagstukken en technologieontwikkeling.

De hieronder beschreven projecten zijn een greep uit ons portfolio.

Opschaling PPS – Groene transitie in water, chemie & food
Vijf goed draaiende en reeds bestaande Publiek-private samenwerkingen (PPS-en) in Noord-Nederland willen samenwerken en opschalen.  Dit omdat de sectoren watertechnol...
Programma Sluiten Nutriëntenkringlopen – SNuK
In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Dit omdat grondstoffen schaarser worden en de productie ervan schadelijke effecten met zich meebrengt. In het landbouwvo...
Project Chemie-Arm Koelen (C.A.K.) – Samen op weg naar een toekomstbestendige industrie
Zowel aan de kwaliteit als de kwantiteit van industrieel koelwater en het daarmee gepaard gaande spuiwater worden steeds hogere eisen gesteld. Bovendien wordt er steed...
Betrouwbare detectie en beheersing van Legionella pneumophila in afvalwater
Bron: website tki watertechnologie Doel van dit project is om bestaande Legionella-detectiemethoden te testen en waar nodig de methoden te verbeteren en toepasbaar te...
Project 2021.056 REGAIN
Bij het project REGAIN (REuse of GArmerwolde municipal effluent for INdustrial processes) wordt gekeken naar de mogelijkheid het gezuiverde rioolwater van de stad...
Project 215 LambWeston® – Oliesensor-studie
LambWeston® is een wereldwijd toonaangevend merk in hoogwaardige aardappelproducten die in meer dan 100 landen over de hele wereld worden verkocht. LambWeston heeft z...
Project 219: Nutriëntenbeheer in de glastuinbouw | Validatie capillaire elektroforese
Het huidige systeem van voedingsdosering in de glastuinbouw is gebaseerd op aanpassingen eens in de 7-14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond...
Project 264 Hergebruik van spoelwater
AW Machinery ontwikkelt en bouwt onder meer wasunits voor het reinigen van ondergrondse containers. Elke dag verbruikt elke unit 3.200 tot 6.000 liter water. De wasuni...
Project 211: Sample Analysis Rainmaker
Het doel van Rainmaker is om veilig drinkwater te produceren voor gemeenschappen in nood, zodat ze kunnen gedijen en nooit dorst zullen krijgen. Rainmaker biedt een re...
VIDA Project
Het Centre of Expertise Water Technology (CEW), onderdeel van WaterCampus Leeuwarden, is op 18 mei 2018 een Europees project gestart in de voedingsmiddelensector, gena...
Water Test Network
CEW participeert sinds de zomer van 2018 in het Europese project Water Test Network. Het doel van het project is om een Europees netwerk van testfaciliteiten met versc...
Project 209: Titan Salt
Titan Salt zet zich in om zoutfabrieken klaar te maken voor de toekomst en om innovatieve oplossingen te creëren om zoutfabrieken te helpen boven zichzelf uit te stij...
Project 216: Onderzoek IBA-Systemen Gemeente Almere
Opdrachtgever: Gemeente Almere Projectnummer: 216 Omschrijving: Inwoners van Oosterwold, een nieuwbouwwijk van de gemeente Almere,  bepalen niet alleen zelf hoe hun k...
Project 169: Natuurlijk zwemwater
Regenwater als vulwater voor zwemvijvers en natuurzwembaden Opdrachtgever: Biotop Benelux Projectnummer: 169 Omschrijving: Biotop heeft zich gespecialiseerd in het aan...
Project 161: Kwelwater
Opdrachtgever: Provincie Fryslân Projectnummer: 161 Omschrijving: Rond de stad Leeuwarden is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de infrastructuur om de doorstroming ...
Project 150: Moerasdak als innovatieve zuiveringstechnologie voor erfafspoelwater
Projectnummer: 150 Inleiding Een van de oorzaken van emissies naar oppervlakte- en grondwater is de oppervlakteafvoer van boerderijen, bestaande uit perssappen, percol...
Project 130: Zuivering Spuiwater Glastuinbouw Berlikum
Samen met Easymeasure en Waterwaves heeft het Centre of Expertise Water Technology (CEW) een niet eerder toegepaste technologie om restwater uit de glastuinbouw te zui...

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons