Onderwijs-
ontwikkeling

CEW bedenkt, onderzoekt en test innovatieve oplossingen voor de toenemende mondiale problematiek rondom klimaat, milieu, water en voedsel. Dit doet CEW in samenwerking met studenten, docenten, onderzoekers en lectoren van o.a. NHL Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein, teneinde bij te dragen aan innovatieversnelling, talentontwikkeling en onderwijsontwikkeling.

Multidisciplinair

Om vraagstukken rondom klimaat, milieu, water en voedsel op te lossen is een multidisciplinaire aanpak nodig. Wij werken daarom met mbo-, hbo- en wo-studenten van uiteenlopende opleidingen. Van milieukunde tot bedrijfskunde en van communicatie tot chemische technologie, het is allemaal nodig. Met communicatie bijvoorbeeld kunnen we soms al aan de voorkant voorkomen dat water vervuild raakt met een bepaalde stof. Als de vervuiling al heeft plaatsgevonden, dan kunnen we het water met behulp van de juiste technologie zuiveren. Maar welke technologie is economisch haalbaar en vanuit bedrijfskundig oogpunt het meest interessant? En als er toch een tekort ontstaat aan water, wie beantwoord dan de politieke vraag wie voorrang krijgt?

Met het CEW worden onderzoek en onderwijs nóg directer aan de markt gekoppeld.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons