Onderwijs-
ontwikkeling

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) is een unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen. Onze missie is het opleiden van mensen voor de topsector Water en ondernemers helpen te innoveren door het uitvoeren van toegepast onderzoek.

Het CEW richt zich primair op het hbo. Studenten die een watergerelateerde opleiding doen zoals milieukunde, biotechnologie of chemische technologie, kunnen meewerken aan concrete vraagstukken uit het werkveld en een bijdrage leveren aan de oplossingen voor morgen. Regelmatig is er binnen deze projecten ook behoefte aan mbo’ers en wo’ers.

Met het CEW worden onderzoek en onderwijs nóg directer aan de markt gekoppeld.

Scholieren

Daarnaast ontplooit het CEW initiatieven om scholieren te interesseren voor de watersector. Scholieren kunnen op profieltest.nl een profiel keuze test maken, maar ook informatie vinden over bijvoorbeeld het profiel natuur en techniekprofiel natuur en gezondheid en het profiel cultuur en maatschappij. Door de contacten van CEW binnen het onderwijs is het daarnaast mogelijk dat scholieren gemakkelijk vragen kunnen stellen over deze lastige keuze.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons