Organisatie

De onafhankelijke Stichting Centre of Expertise Water Technology kent een Bestuur en een Raad van Toezicht.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • ir. J.J.F. (Jeroen) Rijnhart, algemeen directeur
  • drs. J. (Jooske) Haije, bestuursvoorzitter
  • ir C.N. (Niek) de Boer, bestuurslid

Office Manager: Renata Douma

De Raad van Toezicht van het CEW wordt gevormd door:

  • dhr. prof.dr.ir. C.J.N. (Cees) Buisman, Executive Board Wetsus;
  • mw. ir. E. (Erica) Schaper MBA, Voorzitter College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool;
  • mw. ir. H.D.M. (Hilde) Prummel, Directeur WLN;
  • dhr. drs. J. (Jan) van Iersel, College van Bestuur Hogeschool Van Hall Larenstein
  • mw. L.M.B.C (Luzette) Kroon, Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
  • dhr. H. (Henk) Schonewille, CEO Wafilin Systems

Secretariaat Raad van Toezicht: r.douma@cew.nl.

Formele Informatie Stichting Centre of Expertise Water Technology

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons