Organisatie

De onafhankelijke Stichting Centre of Expertise Water Technology kent een Bestuur en een Raad van Toezicht.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • ir. J.J.F. (Jeroen) Rijnhart, algemeen directeur
  • drs. J. (Jooske) Haije, bestuursvoorzitter
  • ir E. (Betty) Johanns MSc, bestuurslid

Office Manager: Renata Douma

De Raad van Toezicht van het CEW wordt gevormd door:

  • dhr. prof.dr.ir. C.J.N. (Cees) Buisman, Executive Board Wetsus;
  • mw. ir. E. (Erica) Schaper MBA, Voorzitter College van Bestuur NHL Stenden Hogeschool;
  • mw. ir. H.D.M. (Hilde) Prummel, Directeur WLN;
  • dhr. ing. G. (Gerard) Schouten, medeoprichter en bestuurslid Dutch Water Technologies (DWT);
  • dhr. drs. J. (Jan) van Iersel, College van Bestuur Hogeschool Van Hall Larenstein

Secretariaat Raad van Toezicht: r.douma@cew.nl.

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Centre of Expertise Water Technology. Het op de Stichting Centre of Expertise Water Technology toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT.

WNT-verantwoording 2017 Stichting Centre of Expertise Water Technology

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons