Opschaling PPS – Groene transitie in water, chemie & food

Vijf goed draaiende en reeds bestaande Publiek-private samenwerkingen (PPS-en) in Noord-Nederland willen samenwerken en opschalen.  Dit omdat de sectoren watertechnologie, chemie en food waarin ze actief zijn, te maken hebben met maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, milieuverontreiniging en energietransitie. Verandering is nodig omwille van toekomstbestendigheid en continuïteit van de Noord-Nederlandse economie. Dat heeft impact op de bedrijven, het onderwijs, de ondersteunende ecosystemen en bijbehorende ketens. En bovenal ook op de personen die hierin werkzaam zijn, zoals werknemers en leidinggevenden vanuit beroepspraktijk; docenten, lectoren/practoren, leidinggevenden en bestuurders vanuit onderwijs- en kennisinstellingen, en studiekiezers (zij-instromers, studenten, arbeidsmigranten).

PPS-ecosysteem

We willen de krachten bundelen in een PPS-ecosysteem om gezamenlijk de innovatie- en arbeidsmarktvraagstukken vanuit de groene transitie rondom watertechnologie, chemie en food aan te pakken.

Uitgangspunt van dit PPS-consortium is de wens uit de 3 sectoren om te verbinden, van elkaar te leren voor verdere opschaling en deze opschaling te realiseren. Deze vijf PPS-en hebben samen dwarsverbanden op het gebied van grondstoffen, energie en circulariteit van producten. Naast het feit dat we samen werken aan de groene transitie, zijn onze achterban vooral de procesindustrie, een belangrijke factor die ons als consortium bindt.

Samenhang

Deze samenhang zien we bijvoorbeeld in vraagstukken vanuit de food industrie in relatie tot verpakkingen/chemie – water en food. De voedingsmiddelenindustrie streeft naar een hoge kwaliteit en veiligheid van food en gebruikt plastic verpakkingen om dit te borgen van producent naar consument. Er is een trend gaande naar recyclebare en biobased verpakkingen waarvoor de chemische sector aan de lat staat, en een maatschappelijke grote zorg over microplastics en zwerfvuil waarbij de watersector een grote rol kan spelen om te voorkomen dat deze plastics ons watersysteem bereiken.

Vergelijkbare uitdagingen

De uitdagingen in de sectoren zijn vergelijkbaar aangezien productieprocessen zijn gebaseerd op procestechnologie met de componenten water, energie en (biobased) grondstoffen. Circulaire economie (toepassen van biobased en recyclebare materialen), verduurzaming van processen en ontwikkelen en komen in de drie sectoren terug en bieden het aantrekkelijk perspectief voor toekomstgerichtheid en continuïteit van deze sectoren.

De sectoren hebben daarnaast ook te maken met een veranderingen in het aantal en type studenten. De regio Noord-Nederland, waar deze PPS-en actief zijn, heeft te maken met krimp en vergrijzing en een imagoprobleem rondom deze sectoren. In deze sectoren is de gemiddelde leeftijd hoog, waardoor de komende jaren veel mensen met pensioen gaan. De traditionele manier van opleiding en ontwikkeling via cursussen en opleidingen past steeds minder goed bij de beroepspraktijk en de manier waarop studenten leren (Wendbaar vakmanschap regionale visie, 2018). Vraag en aanbod moeten op een snellere en doeltreffendere manier gearticuleerd en op elkaar afgestemd worden.

Aanpak

Om alle uitdagingen voor deze sectoren aan te pakken, is het belangrijk om leren-werken-innoveren in samenhang aan te pakken. Daarom hebben we ervoor gekozen om leren-werken-innoveren met elkaar te verbinden om deze groene transitie op gang te brengen.

CONSORTIUMPARTNERS ‘OPSCHALING PPS – GROENE TRANSITIE IN WATER, CHEMIE & FOOD’:

 

DE CONSORTIUMPARTNERS ZIJN VERBONDEN AAN DE VOLGENDE ONDERWIJSINSTELLINGEN:

‘Opschaling PPS – Groene Transitie in Water, Chemie & Food’ wordt bekostigd met een subsidie uit het Nationaal Groeifonds.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons