Programma Sluiten Nutriëntenkringlopen – SNuK

In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Dit omdat grondstoffen schaarser worden en de productie ervan schadelijke effecten met zich meebrengt. In het landbouwvoedselsysteem zit nog een groot lek: (micro)nutriënten als zink en selenium verdwijnen met het oogsten van gewassen uit het voedselsysteem en keren niet of nauwelijks terug. Tekorten worden nu aangevuld met kunstmest en dierlijke mest.

Programma SNuK

Het programma SNuK is ontstaan aan de Ambitietafel Sluiten Nutriëntenkringlopen. Het gezelschap aan deze tafel bestaat uit Wetterskip Fryslân, Agricycling, Mulder Agro, Kollektivenberied Fryslân, BoerenNatuur, gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest Fryslân, Provincie Fryslân, Wetsus, CEW, Van Hall Larenstein, Bioclear Earth, NHL Stenden Hogeschool, Innovatiepact Friesland & Vereniging Circulair Friesland. Zij hebben gezamenlijk het thema verkend en dit naar een programma-opdracht vertaald. Mede vanuit de drijfveer van agrariërs om een toekomstbestendige positie in het voedselsysteem te verwerven, wordt er door een groep Friese koplopers reeds gewerkt aan het sluiten van kringlopen. CEW onderzoekt bijvoorbeeld lokaal beschikbare biomassastromen die potentie hebben om nutriëntentekorten aan te vullen zoals koeienmest, bermmaaisel en voedselresten.

Humane Excreta

Om de kringloop volledig te sluiten moeten uiteindelijk ook onze eigen poep en plas (humane excreta) weer terug naar de grond. Op dat terrein zijn de eerste stappen gezet, maar er zijn nog knelpunten. Met het programma SNuK worden de gezamenlijke knelpunten geadresseerd om de kringloop van humane excreta sneller tot ontwikkeling en realiteit te brengen.

Klik op onderstaande platen om meer te leren over wat het programma inhoudt:

Bron/ meer informatie: Vereniging Circulair Friesland

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons