Project 216: Onderzoek IBA-Systemen Gemeente Almere

Opdrachtgever:

Gemeente Almere

Projectnummer:

216

Omschrijving:

Inwoners van Oosterwold, een nieuwbouwwijk van de gemeente Almere,  bepalen niet alleen zelf hoe hun kavel en woning er uitzien, maar zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor infrastructuur en openbare ruimte. Inclusief voorzieningen als  elektriciteit, drinkwater en de verwerking van afvalwater. Een ultieme vorm van doe-het-zelf-gebiedsontwikkeling die uniek is voor Nederland en die daarmee ook unieke kansen biedt voor innovatieve ondernemers. Bijvoorbeeld voor leveranciers van IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater).

Doelstelling:

Aangezien er in Oosterwold geen riolering is aangelegd en het huishoudelijk afvalwater niet zomaar geloosd mag worden op het oppervlaktewater, kiezen de bewoners voor zo’n IBA-systeem. Veel van die systemen in Oosterwold voldoen op dit moment nog niet aan de IBA 3b normering. Het CEW voert daarom, in opdracht van de gemeente Almere, een onafhankelijk onderzoek uit naar mogelijke oorzaken. Het CEW kijkt daarbij onder andere naar de techniek, de aanleg, het soort systeem, de samenstelling van het huishouden, de samenstelling van het influent, het gezuiverde afvalwater (effluent) en het beheer. Begin november 2018 worden conclusies getrokken.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons