Visie & Missie

Visie

Er is in toenemende mate behoefte aan toegepaste watertechnologie om de problematiek rond klimaat, milieu, water en voedsel in de wereld op te lossen en te komen tot een circulaire economie. In het Nederlands innovatielandschap is behoefte aan een centrum dat zich primair focust op toegepaste watertechnologie.

Missie

Het CEW, Centre of Expertise Water Technology, streeft ernaar in 2020 hét nationaal centrum voor toegepast watertechnologie onderzoek te zijn.
 Het CEW koppelt de kennisbehoefte van bedrijven aan de toepasbare kennis van hogescholen. In 2020 heeft het CEW een projectomzet van 2 miljoen Euro bij klanten & vanuit subsidies, 60 studenten geplaatst in opdrachten en onderzoeken en 60 projecten resp. klanten in portefeuille.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons