Missie & Visie

Het CEW werkt vanuit de volgende missie & visie:

Wij stimuleren de publiek-private samenwerking ten behoeve van innovatie en kennisontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Deze innovatie en kennisontwikkeling dragen bij aan de kenniseconomie en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen.
Wij stimuleren de samenwerking door het verbinden van vraag en aanbod van toegepaste kennis, van overheden, bedrijfsleven en hogescholen. Het CEW wil, als makelaar en intermediair, hét toonaangevende kennisknooppunt op het gebied innovatieve watertechnologie en duurzaam waterbeheer worden.

Visie

Dit doen wij vanuit de visie dat er bij bedrijven, hogescholen en overheden verschillende behoeften bestaan, die vragen om gezamenlijk te investeren in innovatie en kennisontwikkeling, in onderwijs en onderzoek.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons