Disclaimer

 • Algemeen
  Centre of Expertise, hierna te noemen CEW, verleent u hierbij toegang tot www.cew.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door CEW en derden zijn aangeleverd. CEW behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.
 • Beperkte aansprakelijkheid
  De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CEW. Alle informatie op de website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Auteursrechten
  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CEW. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CEW, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 • Overig
  Deze disclaimer is tot stand gekomen met ICTRecht-disclaimergenerator en kan van tijd tot tijd wijzigen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons