Project 150: Moerasdak als innovatieve zuiveringstechnologie voor erfafspoelwater

Projectnummer:

150

Inleiding

Een van de oorzaken van emissies naar oppervlakte- en grondwater is de oppervlakteafvoer van boerderijen, bestaande uit perssappen, percolaatwater en mest. De gemiddelde vervuiling van een boerderij is gelijk aan 20 tot 30 huishoudens. Ondanks een kwijtingsverbod sinds 2000, zijn er weinig nuttige maatregelen voor de boeren beschikbaar.
Een mogelijke oplossing is gebaseerd op het nieuwe stalconcept van Riemersma Bouw & Design, de Greenroof designstal (figuur 1). Maar in plaats van het gebruik van een traditioneel groen dak, is er een Wetlandroof (figuur 2), dat een zuiverend effect heeft op het gebruikte water, in dit geval de afgezette oppervlakteafvoer van de boerderijen.

Doelstelling

Het testen, ontwikkelen en optimaliseren van de wetlandroof als zuiveringstechniek voor de behandeling van oppervlakteafvoer op boerderijen. De wetlandroof is bedoeld om de emissie naar oppervlakte- en grondwater te verminderen en het hergebruik van afvalwater mogelijk te maken voor duurzame landbouw.

Methode

Zes testopstellingen worden in de kas van Van Hall Larenstein University of Applied Sciences in Leeuwarden gemaakt. Elk heeft verschillende eigenschappen om de effecten op de zuiveringsefficiëntie te testen (tabel 1). Zoals inheemse synthetische afvalwater, met dezelfde samenstelling als de oppervlakteafvoer, zal worden gemaakt in het Water Application Center. Er worden regelmatig tests uitgevoerd om de HRT (Hydraulic Retention Time) en de concentraties van gesuspendeerde vaste stoffen en opgeloste stoffen (CZV, nitriet, nitraat, N-totaal en ammonium) te bepalen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons