Project 130: Zuivering Spuiwater Glastuinbouw Berlikum

Samen met Easymeasure en Waterwaves heeft het Centre of Expertise Water Technology (CEW) een niet eerder toegepaste technologie om restwater uit de glastuinbouw te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen getest. Met de ingebruikname van een proefinstallatie in het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden ging het project ‘Zuivering Spuiwater Glastuinbouw Berlikum’ op 18 februari 2016 van start. Het betreft hier een samenwerking tussen LTO Glaskracht Nederland, LTO Noord, de gemeente Menameradiel, Wetterskip Fryslân, Easymeasure BV, Water Waves BV en het CEW. De provincie Fryslân ondersteunt dit project in het kader van de paragraaf innovatieprojecten uit de subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân.

Hoofdlijnenakkoord waterzuivering glastuinbouw

De aanleiding voor het project is de zuiveringsplicht voor restwaterstromen uit de glastuinbouw per 1-1-2018. Deze is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord dat onlangs werd afgesloten door de glastuinbouwsector en andere partijen. De zuiveringsplicht houdt in dat tuinders de gewasbeschermingsmiddelen voor 95% uit het restwater moeten verwijderen. Met de conventionele technieken betekent dit voor individuele tuinders een grote investering.

Landelijke belangstelling

Het doel van het spuiwaterproject is om de zuiveringskosten voor individuele tuinders te beperken met behulp van innovatieve technologie en door te streven naar een collectieve voorziening. Zo levert het project een bijdrage aan een gezonde en duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw in Berlikum en daar buiten. LTO Noord en LTO Glaskracht Nederland zijn daarom mede initiatiefnemers van dit project, waarvoor landelijk al belangstelling is getoond. De technologie die gebruikt wordt is gebaseerd op een nieuwe variant van de Fentonreactie, waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden afgebroken onder invloed van een oxidatiemiddel (waterstofperoxide) en ijzerdeeltjes in het water. De ambitie van de projectgroep is om door middel van het nieuwe concept de kosten voor verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen met 50% te reduceren.

Friese onderzoeken

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) in Leeuwarden voert als praktijkgerichte onderzoeksinstelling samen met Easymeasure en Waterwaves de testen uit. De gemeente Menameradiel en Wetterskip Fryslân zijn bij het project betrokken omdat het restwater van de glastuinbouw via het gemeentelijk riool in de afvalwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) van Wetterskip Fryslân terecht komt.
Wanneer alles volgens planning verloopt, wordt er medio 2016 een grote proefinstallatie geplaatst bij een van de glastuinders in Berlikum. Bij een goede werking zal de voorgestelde techniek door Water Waves gebouwd en vermarkt gaan worden.

Afbeelding boven: Joeri Beerens (rechts), vierdejaars student Milieukunde Hogeschool Van Hall Larenstein Leeuwarden en Biense Hoogland, projectmedewerker CEW, beginnen aan de eerste test in het WAC.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons