Platformen

Bedrijven die actief zijn binnen dezelfde sector, hebben vaak ook te maken met vergelijkbare problematiek. Voor de watertechnologiesector is dit niet anders. Dit leidt, naast veel onnodig onderzoek en geldverspilling, tot gemiste kansen op samenwerking en financiering.

Productontwikkeling versneld

Om deze inefficiënte praktijk aan te pakken, introduceert CEW thematische platformen. Het onderzoek wordt hierbij mede uitgevoerd door studenten in een uniek publiek-privaat samenwerkingsverband, waarbij zowel technologieleveranciers als eindgebruikers betrokken zijn en waarbij product- en procesontwikkeling direct gekoppeld zijn aan industriële toepassingen. Hogescholen beschikken over een groot innovatiepotentieel dankzij de samenwerking tussen docenten, lectoren en studenten. Door dit te combineren met het kennispotentieel van technologieontwikkelaars en -eindgebruikers, ontstaat er een momentum waardoor sneller een relevantere
productontwikkeling gerealiseerd kan worden.

Thema’s

Op dit moment kunt u aansluiten bij onderstaande vetgedrukte thema’s. Onder de thema’s staan steeds een of meer lopende projecten genoemd.

 • Legionella
  • Legionellabeheer in Afvalwater

Met het Platform Legionella willen we de geschiktheid bepalen van nieuwe, alternatieve Legionelladetectiemethoden en -beheerstechnieken onderzoeken. Uiteindelijk zullen er hierdoor binnen de industrie mogelijk minder desinfectiemiddelen, chemicaliën en technologieën worden gebruikt, waardoor meer water kan worden hergebruikt.

 • Koeltorens
  • Chemiearm koelen
 • Circulair Boerenerf
  • Emissievrije Spoelplaats
  • Waterkringloopsluiting Melkveehouderij-erf
  • Monitoren Erfemissie Melkveebedrijven: vaststellen gidsparameters

Het platform Circulair Boerenerf gaat voorzien in combinaties van slimme erfmaatregelen en betaalbare zuiverings- en hergebruiksystemen die samen inrichtingsvarianten (ontwerpen) vormen van een emissiearm en circulair boerenerf. Deze ontwerpen gaan uit van een generieke aanpak (toepasbaar in heel Nederland), zijn robuust en sluiten aan bij de boerenpraktijk.

 • Biofilm
  • Biofilm en Sensoren
  • Biofilm & Control

Het doel van het platform Biofilm & Sensoren is het ontwikkelen van een uniforme methode voor vroegtijdige detectie van biofilms om zodoende de kosten voor bestrijding laag te houden.

 • Zero Liquid Discharge
  • Vergroten Zoetwaterlens & Decentrale Zoetwatervoorziening
  • Strooizout uit formatiewater
 • Scheiden bij de bron
  • Diverse circulaire projecten in de industrie

Een van de doelstellingen van de circulaire economie is om reststoffen op een zo’n hoog mogelijke plaats in het productieproces terug te winnen en hergebruiken. Reststromen die niet vervuild zijn met andere materialen kunnen het gemakkelijkst worden ingezameld en reststoffen worden hergebruikt. Een algemene vuistregel is: Hoe minder processtappen een materiaal moet doorlopen voor hergebruik, hoe hoogwaardiger het materiaal in te zetten is. Binnen het platform Scheiden bij de bron onderzoeken we hoe we het aantal processtappen zo laag mogelijk kunnen houden.

Aansluiten

Denkt u ook een technologisch bijdrage te kunnen leveren aan een van onze platformen en spreekt deze vorm van samenwerken u aan? Dan nodigen wij u uit om aan te sluiten en lid te worden. Voor technologieleveranciers levert lidmaatschap zeer concrete oplossingen op voor het productassortiment. En omdat ook de eindgebruikers bij de ontwikkeling betrokken zijn, is er reeds draagvlak gecreëerd. Het thema valt onder het CEW TKI-Programma Circulaire Economie in de Watersector. Neem voor meer informatie contact op met onze business developer Länk Vaessen, via l.vaessen@cew.nl.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons