Centre of Expertise Water Technology (CEW)

Het Centre of Expertise Water Technology (CEW) is hét kennis- en innovatiecentrum voor praktijkgericht onderzoek en productontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Het CEW bundelt expertise van onderwijs, onderzoek, overheden en ondernemingen. Wij zijn uw partner op het gebied van toegepast onderzoek, productontwikkeling en onderzoeksfaciliteiten.

In uw opdracht werkt CEW samen met studenten en kenniswerkers aan toegepast onderzoek en productontwikkeling. Zodoende leidt het CEW toekomstig personeel op voor de topsector Water. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een prototype of het opzetten van een pilot, met het CEW versnelt u uw innovatiecyclus en verkort u de time to market.

De beste faciliteiten

Met het CEW als partner, heeft u de beschikking over een volledig ingericht Waterapplicatiecentrum (WAC) waar u experimenten op het gebied van watertechnologie kunt (laten) uitvoeren. In het WAC vindt u naast een onderzoekshal voor proefopstellingen, verscheidene laboratoria voor chemische en (micro)biologische analyses. Desgewenst zijn ook verschillende watertypen voor handen, zoals grondwater, huishoudelijk afvalwater en oppervlaktewater. Wanneer u alleen gebruik wilt maken van de faciliteiten van het WAC, kunt u hier ook rechtstreeks terecht.

Wilt u testen op grotere schaal? Dan is dat mogelijk bij een van de demosites in Noord-Nederland waarmee het CEW samenwerkt. Bijvoorbeeld voor de behandeling van huishoudelijk en ziekenhuisafvalwater, maar ook voor ontziltings- en sensortechnologie. Het CEW biedt u ondersteuning bij het bouwen en onderhouden van proefopstellingen, het uitvoeren van analyses, inkoop, service en veiligheid.

Veelgestelde vragen

De zogenaamde managing partners van de WaterCampus zijn Wetsus, het CEW en de Water Alliance. Daarnaast zijn er de partners gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water) en Waterapplicatiecentrum (WAC).

Nee, het CEW is een stichting zonder winstoogmerk. Door betaald onderzoek te verrichten voor commerciële opdrachtgevers heeft het CEW wel eigen inkomsten. Deze worden aangevuld met subsidies van o.a. de provincie Fryslân en het Rijk.

Nee, studenten lopen intern bij het CEW stage. Het CEW is dus geen bemiddelingsbureau maar een stagebedrijf.

Alles wat te maken heeft met het behandelen van water. Het verwijderen en toevoegen van stoffen aan water, energie opwekken met water, water ontzouten etc. .

Wetsus doet fundamenteel onderzoek op het gebied van watertechnologie. Het CEW doet toegepast onderzoek op het gebied van watertechnologie. Bij Wetsus ontwikkelde ideeën worden door het CEW verder gebracht voor toepassing in de praktijk.

Nee, het CEW leidt op d.m.v. praktijkleren, je leert het vak van watertechnologie door het te doen. Buitenlandse studenten krijgen indien gewenst een cursus Nederlands aangeboden. Je leert dus veel maar het CEW is geen opleidingsinstituut.

De meeste stagiairs en projectmedewerkers van het CEW volgen een HBO-opleiding Milieukunde, Chemische Technologie of Biotechnologie, maar we hebben ook regelmatig behoefte aan MBO’ers en WO’ers.

De behoefte aan schoon water neemt wereldwijd toe de komende jaren en er dreigt daarmee een tekort te ontstaan aan personeel in de watertechnologiesector. Het CEW draagt er aan bij dat er in de toekomst voldoende goed geschoold personeel is voor deze sector. Door toegepast watertechnologisch onderzoek te verrichten samen met studenten en docenten van hogescholen, helpt het CEW bovendien bedrijven hun innovatie te versnellen en hun watergerelateerde vraagstukken en problemen op te lossen.

Stel uw vraag

Stel uw vraag

CEW managing partner van WaterCampus Leeuwarden

Zowel onderwijs als overheden als bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd waarmee de basis gelegd is voor een optimale samenwerking tussen deze partijen.

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

De CEW-nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd en bevat nieuws over toegepast onderzoek, product- en onderwijsontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Incidenteel kunt u een uitnodiging ontvangen voor een symposium of ander relevant evenement.
Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

Meerkeuze *

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons