Historie

NHL Stenden Hogeschool  (destijds NHL) en Hogeschool Van Hall Larenstein zijn naar aanleiding van het Sector Investeringsplan HBO 2011-2016 van de Commissie De Boer, gestart met de realisatie van een Centre of Expertise voor Water Technology (CEW).

Hierbij is de samenwerking gezocht met Wetsus als wetenschappelijk partner, het bedrijfsleven en overheden zoals Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân.

Het CEW richt zich op praktijkgericht onderzoek en technologieontwikkeling op het gebied van watertechnologie en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan zowel onderwijsontwikkeling als aan innovatieversnelling in het bedrijfsleven.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons