Project 169: Natuurlijk zwemwater

Regenwater als vulwater voor zwemvijvers en natuurzwembaden

Opdrachtgever:

Biotop Benelux

Projectnummer:

169

Omschrijving:

Biotop heeft zich gespecialiseerd in het aanleggen van zwemvijvers en natuurzwembaden. Het bedrijf wil graag (samen met andere technologiebedrijven) onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden om regenwater te gebruiken als vulwater (ipv leiding/ grondwater). Hierbij zijn ze voornamelijk geïnteresseerd in de wettelijke uitdagingen en technische oplossingen. In de wet is vastgelegd waaraan zwemwater moet voldoen. De wettelijke eisen kunnen per land verschillen. De focus voor de klant ligt op Nederland en Duitsland. Als blijkt dat de kwaliteit van het regenwater niet voldoet aan de wettelijke eisen moet er gezocht worden naar de technisch mogelijkheden om wel aan de wet te voldoen. De technische oplossingen moeten duurzaam verantwoord zijn.

Doelstelling:

Beschrijven van de technische mogelijkheden, beperkingen en uitdagingen om regenwater te gebruiken als vulwater voor zwemvijvers en natuurzwembaden. Hierbij voornamelijk richten op de Nederlandse en Duitse markt.

Onderzoeksvragen:

  1. Wat is de regenwatersamenstelling in Nederland en Duitsland?
  2. Wat zijn de wettelijke eisen die gesteld worden aan zwemwater in Nederland en Duitsland?
  3. Wat is de discrepantie tussen bovenstaande 2 onderzoeksvragen?
  4. Welke technische oplossingen zijn er om de discrepanties van punt 3 op te heffen?

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons