Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

De CEW-nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd en bevat nieuws over toegepast onderzoek, product- en onderwijsontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Incidenteel kunt u een uitnodiging ontvangen voor een symposium of ander relevant evenement.
Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

Meerkeuze *
Opschaling PPS – Groene transitie in water, chemie & food
11 apr 2024. Vijf goed draaiende en reeds bestaande Publiek-private samenwerkingen (PPS-en) in Noord-Nederland willen samenwerken en opschalen.  Dit omdat de sectoren watertechnol...
Programma Sluiten Nutriëntenkringlopen – SNuK
11 apr 2024. In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Dit omdat grondstoffen schaarser worden en de productie ervan schadelijke effecten met zich meebrengt. In het landbouwvo...
Project Chemie-Arm Koelen (C.A.K.) – Samen op weg naar een toekomstbestendige industrie
20 feb 2024. Zowel aan de kwaliteit als de kwantiteit van industrieel koelwater en het daarmee gepaard gaande spuiwater worden steeds hogere eisen gesteld. Bovendien wordt er steed...
Betrouwbare detectie en beheersing van Legionella pneumophila in afvalwater
7 nov 2023. Bron: website tki watertechnologie Doel van dit project is om bestaande Legionella-detectiemethoden te testen en waar nodig de methoden te verbeteren en toepasbaar te...
Project 2021.056 REGAIN
8 sep 2022. Bij het project REGAIN (REuse of GArmerwolde municipal effluent for INdustrial processes) wordt gekeken naar de mogelijkheid het gezuiverde rioolwater van de stad...
Project 215 LambWeston® – Oliesensor-studie
5 aug 2020. LambWeston® is een wereldwijd toonaangevend merk in hoogwaardige aardappelproducten die in meer dan 100 landen over de hele wereld worden verkocht. LambWeston heeft z...
Project 219: Nutriëntenbeheer in de glastuinbouw | Validatie capillaire elektroforese
27 nov 2019. Het huidige systeem van voedingsdosering in de glastuinbouw is gebaseerd op aanpassingen eens in de 7-14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond...
Project 264 Hergebruik van spoelwater
13 nov 2019. AW Machinery ontwikkelt en bouwt onder meer wasunits voor het reinigen van ondergrondse containers. Elke dag verbruikt elke unit 3.200 tot 6.000 liter water. De wasuni...
Project 211: Sample Analysis Rainmaker
3 mei 2019. Het doel van Rainmaker is om veilig drinkwater te produceren voor gemeenschappen in nood, zodat ze kunnen gedijen en nooit dorst zullen krijgen. Rainmaker biedt een re...
VIDA Project
15 feb 2019. Het Centre of Expertise Water Technology (CEW), onderdeel van WaterCampus Leeuwarden, is op 18 mei 2018 een Europees project gestart in de voedingsmiddelensector, gena...

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons