Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

De CEW-nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd en bevat nieuws over toegepast onderzoek, product- en onderwijsontwikkeling op het gebied van watertechnologie. Incidenteel kunt u een uitnodiging ontvangen voor een symposium of ander relevant evenement.
Uw persoonsgegevens worden conform onze privacyverklaring verwerkt.

Meerkeuze *
Wetterskip Fryslân en CEW ontwikkelen Keuzecollege: ‘Warmte moet je delen’
20 nov. Leeuwarden, 21 november 2020 – Keuzecolleges zijn een intensieve, leerlinggerichte samenwerking tussen alle technasia en hogeronderwijs-instellingen in Groningen...
WaterCampus-partners ondertekenen convenant om medicijnresten in water te verminderen
12 nov. 12 november 2019 – Achttien partijen uit het noorden van het land, waaronder WaterCampus-partners Wetsus, Water Alliance en CEW, slaan de handen ineen om de hoev...
Uitnodiging aansluiting Platform Circulair Boerenerf
4 nov. De Europese Kader Richtlijn Water (KRW) schrijft voor dat er per 2027 een goede chemische en ecologische oppervlaktewaterkwaliteit moet zijn in Europese lidstaten. In ...
CEW onderzoekt lachgas-emissie bij RWZI’s
4 nov. Onder Nederlandse waterschappen is het verlagen van de CO2-voetafdruk van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) een belangrijk doel op weg naar duurzaam wate...
Platform Biofilm & Sensoren: Sensorvalidatie voor betrouwbare online detectie van biofilms
4 nov. Pathogene biofilms veroorzaken jaarlijks enorme economische schade in industriële omgevingen. Ze brengen de volksgezondheid en het voortbestaan van bedrijven (ziekenh...
Student in the spotlight: Wesley van Doorn
1 nov. Mijn naam is Wesley van Doorn, ik ben 20 jaar oud en kom uit IJsselstein. Ik studeer Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) aan de Hogeschool Utrech...
Peter van der Maas geïnaugureeerd als lector Duurzame Watersystemen
29 okt. Vrijdagmiddag 1 november is dr. ir. Peter van der Maas officieel geïnaugureerd als lector Duurzame Watersystemen aan hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarde...
Student in the spotlight: Juliette Rustveld
24 okt. Mijn naam is Juliette Rustveld, ik ben 21 jaar oud en kom oorspronkelijk van Aruba, Noord Cura Cabai om precies te zijn. Toen ik in 5 havo zat besloot ik om in Nederla...
Water Test Network vouchers toegekend
27 sep. Binnen het Europese project Water Test Network (WTN) worden mkb’ers ondersteund bij het versnellen van de marktintroductie van hun watertechnologieën. Deze onderste...
Student in the spotlight: Marin Middel
25 sep. Mijn naam is Marin Middel, ik ben 21 jaar oud en ik woon in de stad Groningen, waar ik ook geboren ben. Ik studeer Biotechnologie aan Hogeschool Van Hall Larenstein in...

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons