Student in the spotlight: Frank van der Kooij

22 dec 2023.
  • Naam: Frank van der Kooij
  • Leeftijd: 29
  • Uit: Sneek
  • Opleiding: Milieukunde, Van Hall Larenstein, Leeuwarden

Mijn naam is Frank van der Kooij en ik woon in Sneek, een klein stadje vlak bij Leeuwarden. Na het afronden van de opleiding mbo Watermanagement doe ik nu Milieukunde bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Hier heb ik vakken gevolgd die met watertechnologie te maken hebben. Mijn afstudeerproject bij CEW is onderdeel van REGAIN, een groter project om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen en dit water te hergebruiken als basis voor industriewater. Voor dit project staat een grote pilot-opstelling bij de rioolwaterzuivering van Groningen.

Waarom heb je voor CEW gekozen?

Tijdens mijn opleiding ben ik mee geweest op excursie naar WaterCampus Leeuwarden, waar CEW gevestigd is, en ik vond dit erg interessant. Ook kwam ik regelmatig studenten tegen die onderzoeksprojecten uitvoerden voor CEW in het Waterapplicatiecentrum (WAC), een grote testhal. Deze projecten spraken mij erg aan en het leek mij dan ook interessant om zelf een keer betrokken te zijn bij zoiets. Ik was op zoek naar een project waarbij je niet alleen achter de computer zit, maar ook toegepast onderzoek kan doen. De projecten van CEW leken aan deze voorwaarde te voldoen en daarom heb ik besloten CEW te benaderen.

Waar gaat je opdracht over?

Het doel van het overkoepelende project REGAIN is om het afvalwater van de stad Groningen geschikt te maken als basis voor industriewater, om aan de grote watervraag van het industriegebied in de Eemshaven en Delfzijl te voldoen. De verwijdering van microverontreinigingen als medicijnresten en bestrijdingsmiddelen is hier een belangrijk onderdeel van.

Er zijn drie pilotopstellingen gebouwd, namelijk capillaire nanofiltratie (CapNF), wetlands (helofytenfilter) en Biological Oxygen Dosed Activated Carbon (BODAC). Mijn project gaat over CapNF. Deze techniek is nog niet eerder op zo’n grote schaal en in deze specifieke opstelling getest. Het is onbekend hoe de bedrijfsvoering van CapNF geoptimaliseerd kan worden. Daarom is gevraagd onderzoek te doen naar vervuilingen op het membraanoppervlak van de CapNF. Daarnaast is gevraagd om te bepalen welke chemische eigenschappen van een geselecteerde groep medicijnresten zorgen voor een goede of juist slechte verwijdering door de CapNF.

Voor het onderzoek neem ik regelmatig watermonsters op verschillende punten van de CapNF en analyseer ik deze in het lab. Met de resultaten die hieruit komen schrijf ik mijn scriptie.

Wat is het belangrijkste dat je tot nu toe hebt geleerd?

Tijdens het project werk ik met verschillende partijen. Ik heb geleerd dat een goede communicatie tussen deze partijen erg belangrijk is, zodat iedereen op één lijn zit. Ook heb ik geleerd om snel te schakelen en flexibel te zijn. De pilot was nog in de opstartfase en verliep niet altijd zoals het moest, hierdoor moest er soms snel geschakeld worden.

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

Na het afronden van mijn opleiding wil ik graag aan het werk in dit vakgebied. Ik ben nu opzoek naar een leuke baan, waarbij CEW ook meedenkt en mij met anderen in contact brengt. Ik hoop iets te kunnen vinden waar ik een goede afwisseling tussen kantoorwerk en labwerk heb.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons