Update project ‘Effectiviteit IBA-systemen Oosterwold’

29 mrt 2019.

Volgend op de IBA-testen die zijn uitgevoerd voor het project ‘Effectiviteit IBA-systemen te Oosterwold’ is een 24-uursbemonstering uitgevoerd bij een huishouden dat is aangesloten op een enkel IBA-systeem. Dezelfde bemonstering is gepland voor een IBA-systeem aangesloten op maar liefst negen huishoudens. Het ruwe, huishoudelijke afvalwater en het gezuiverde water (effluent) worden uitgebreider getest op hun samenstelling, om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen systemen voor enkele en meerdere huishoudens. Inzichten zullen gebruikt worden om de gebiedsorganisatie gepast te adviseren over het toekomstig gebruik van IBA-systemen in Oosterwold.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons