Bridging the Water: Anammox Living Lab

16 jun 2021.

Al in 2019 begonnen het Institute for Water and Wastewater Technology (IWWT) van de Durban University of Technology (DUT) in Zuid-Afrika en het CEW aan het gezamenlijk opzetten van een Anammox Living Lab in Durban. Dit in het kader van het Bridging the Water-project waarover we al eerder berichtten. Begin 2020 vlogen twee CEW-stagiairs, Niels Schreven en Redmer de Vries, naar Zuid-Afrika om een ​​Anammox-pilotinstallatie te bouwen en op te starten en om laboratoriumexperimenten uit te voeren. Helaas moesten zij voortijdig terugkeren naar Nederland i.v.m. Corona. Maar het project kreeg toch nog een succesvol vervolg.

Na de zomer, toen de wereld meer controle kreeg over de COVID19-situatie, konden enkele fysieke activiteiten in aangepaste vorm worden hervat. Reizen was niet meer mogelijk maar inmiddels hadden we het online samenwerken aardig onder de knie. Dit opende nieuwe mogelijkheden. Het duurde dan ook niet lang of DUT en CEW wisten samen het Living Lab voort te zetten, aangepast op de nieuwe situatie.

Vervolg bij NHL Stenden Emmen

En zo begonnen experimenten bij NHL Stenden Hogeschool in Emmen. Susan Fokkert (afbeelding), student Life Science aldaar, kreeg voor haar afstuderen de omvangrijke taak om de opstelling te bouwen, Anammox-biomassa op te halen uit een grootschalige Anammox-installatie bij Rioolwaterzuivering Zwolle, twee Anammox-reactoren op laboratoriumschaal op te starten en te stabiliseren en om de effecten van sulfide hierop te testen. Susan werkte in dit project nauw samen met Magray Owaes, promovendus aan de DUT en werd begeleid door Karolina Smiech en Marco Verkaik, beiden onderzoekers bij het CEW en door Khalid Muzamil Ghani en Sheena Kumari van de DUT. Het samenwerken op afstand vergde veel zelfdiscipline en zelfstandigheid van Susan. Deze proef doorstond zij uitstekend, Susan: “In het verleden vroeg ik anderen vaak om dingen voor te doen en liet ik mijn werk meermaals controleren voordat ik zelf tot actie overging. Dat was nu eenvoudigweg onmogelijk aangezien ik het praktische werk alleen deed. Dit leerde me proactief te zijn zonder op anderen te kunnen leunen.”

Succesvolle afronding

We zijn verheugd te kunnen melden dat dit deel van het project is afgerond. In juni 2021 heeft Susan haar BSc-scriptie, die is geschreven op basis van haar Anammox-experimenten, met succes verdedigd. Ondertussen bereidt Owaes zich voor om de succesvolle experimenten van Susan in zijn laboratorium aan de DUT te herhalen en uit te breiden. Lees hier meer over het project en de ervaringen van Susan en Owaes.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons