Wetsus is verhuisd!

5 jan 2015.

Op 23 januari j.l. heeft wethouder Henk Deinum namens de gemeente Leeuwarden officieel de sleutel van de nieuwbouw van de WaterCampus overgedragen aan Johannes Boonstra, directeur van Wetsus. De sleutel van de nieuwe WaterCampus was symbolisch van ijs, bevroren water, om het moment te symboliseren.

Groeiambities
Met de gerealiseerde uitbreiding kan de WaterCampus haar groeiambities verder verwezenlijken. De WaterCampus biedt ruimte aan Wetsus, het Noorse Aqua Nirvana Foundation, laboratorium faciliteiten en een verzamelplaats voor water technologie bedrijven. Bij de bouw is er voornamelijk gebruik gemaakt van duurzame technieken en materialen. Dit heeft geresulteerd in een BREEAM-NL excellent ontwerpcertificaat. De nieuwbouw van de WaterCampus is mede tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de provincie Fryslân en het SNN.

WaterCampus Leeuwarden
WaterCampus Leeuwarden vervult een unieke Europese rol en is het fysieke knooppunt van de Europese en Nederlandse watertechnologiesector. Onderzoek, onderwijs, innovatie en bedrijvigheid komen hier samen. Op WaterCampus Leeuwarden hebben bedrijven toegang tot unieke kennis, hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en top gekwalificeerd personeel. WaterCampus Leeuwarden is verbonden aan zes unieke demosites. Kennisinstellingen, bedrijven en overheden werken hier aan innovatieve oplossingen voor de wereldwijde waterproblematiek.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons