Wetsus en Grendel Games lanceren WaterGame

5 mrt 2015.

Wetsus en Grendel Games, beide gevestigd in Leeuwarden, hebben een WaterGame ontwikkeld. De game, Aqua Emporium, is vrijdag 13 maart 2015 gepresenteerd.

Wetsus wil met het spel jongeren inspireren om te kiezen voor een carrière in de watersector. Het resultaat is een serious game waarin de impact van watertechnologie en het internationale karakter van de watersector worden uitgebeeld.

Het spel, dat beschikbaar komt voor scholen voor voortgezet onderwijs én particulieren, is bestemd voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De jongeren moeten al spelend een beeld krijgen van wat zich in de watersector afspeelt en welke technologische toepassingen er ontwikkeld worden. De focus ligt op plezier en educatie. Bedrijven uit de watersector kunnen hun eigen technologie laten inbouwen in de game.

De WaterGame is aangeboden aan leerlingen van CSG Comenius door gedeputeerde Jannewietske de Vries, dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân en de Raad van Bestuur van Wetsus. De leerlingen gaan in de komende weken als expert en vertegenwoordigers van de doelgroep de nieuwe game testen en hun bevindingen terugkoppelen aan Wetsus en Grendel Games.

De game wordt ondersteund door de vereniging van drinkwater bedrijven (VEWIN), Unie van Waterschappen en WaterCampus Leeuwarden. De definitieve versie zal later dit voorjaar online en gratis beschikbaar komen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons