Watersector niet voorbereid op komende personeelstekorten

11 mrt 2016.

In de watertechnologiesector wordt de komende jaren een tekort verwacht aan medewerkers. In totaal zijn tot 2020 bijna 5.000 vacatures te verwachten: 2.335 vanwege vervanging van huidige medewerkers en 2.600 vanwege uitbreiding. In de praktijk blijken diverse (specialistische) functies nu al moeilijk in te vullen. Organisaties hebben vooral problemen met het vinden van mensen met vijf tot tien jaar werkervaring. Weinig organisaties in de sector zijn succesvol met strategische personeelsplanning. Dit komt naar voren uit het onderzoek Vraag en aanbod watertechnologiesector, een initiatief van verschillende partijen in de Friese watersector.

Het rapport wordt in januari gepresenteerd tijdens het Waterlink Symposium in Leeuwarden. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in te verwachten tekorten en de benodigde kennis en vaardigheden bij huidig en toekomstig personeel.

(Oudere) mannen oververtegenwoordigd
De sector watertechnologie is anders dan veel andere sectoren. Van de 27.500 medewerkers (uitgedrukt in fte’s) is ruim driekwart man en 61 procent ouder dan 45 jaar. Het aantal jonge medewerkers (onder 25 jaar) ligt met 3 procent ruim onder het landelijk gemiddelde van 16 procent. Alleen al deze vergrijzing zorgt de komende jaren voor een aanzienlijke vervangingsvraag.

Meer dan alleen vakinhoudelijke kennis vereist
Er vindt bovendien een verschuiving plaats: in plaats van mensen met een mbo-opleiding is steeds meer behoefte aan kandidaten met een hogere opleiding, namelijk hbo of wetenschappelijk. Dit wordt toegeschreven de toenemende complexiteit van werkzaamheden en de bijkomende ICT-vraagstukken. Hbo’ers dienen daarbij te beschikken over een breed scala kennis en vaardigheden. Naast technologisch inhoudelijke kennis is vaak ook een commerciële drive en inzicht in de context waarin een bedrijf opereert nodig. Voor mbo’ers geldt dat zij klantgerichter moeten leren denken. De nadruk ligt veel meer op de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden en klantgericht handelen.

Conclusies
In het onderzoek wordt geconcludeerd dat er dringend behoefte is aan strategische personeelsplanning. Organisaties moeten inzicht krijgen in de personeelsbehoefte op korte en lange termijn. Daarnaast is het van belang om zoveel mogelijk afgestudeerde waterprofessionals voor de sector te behouden en meer in te zetten op een ‘leven lang leren’.

Het onderzoek is een initiatief van Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water (CIV Water), Centre of Expertise Water Technology (CEW), Empower People, Wetsus, Water Alliance, de gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons