WaterLab Flevoland

12 feb 2020.

In Flevoland worden de komende twee jaar een aantal decentrale waterzuiveringssystemen getest. Dat gebeurt in het kader van het WaterLab Flevoland, een proeftuin met systemen die betaalbaar zijn en bewoners en bedrijven keuzevrijheid bieden in welke zuiveringsmethode men wil. Leveranciers zijn gevraagd om met hun innovatieve systemen mee te doen aan WaterLab Flevoland. Een jury heeft negen systemen goedgekeurd.

De komende periode worden de systemen geplaatst en in gebruik genomen. Dan start ook de tweejarige monitoring. Het CEW gaat het systeem ‘Het Zuiverste Water’ van Wetlantec monitoren. Dit is een combinatie van een helofytenfilter en een membraan.

Bron/ lees verder…

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons