WaterCampus Leeuwarden en Topsector Water versterken samenwerking Human Capital ambities

10 feb 2014.

WaterCampus Leeuwarden en Kernteam Human Capital Topsector Water hebben op donderdag 6 februari 2014 een intentieverklaring getekend. Doel van de samenwerking is voldoende mensen op te leiden voor de watersector en een goede aansluiting tussen voortgezet onderwijs, mbo- en hbo-opleidingen en de arbeidsmarkt. Met de ondertekening van de intentieverklaring bevestigt de Topsector Water het belang van de WaterCampus Leeuwarden.

Concreet betekent de samenwerking dat de partijen duurzaam investeren in de kenniseconomie op het gebied van de watertechnologie. Bovendien wil men als werkgevers en opleidingen samen een programma ontwikkelen, gericht op Leven Lang Leren.

De ondertekening vond plaats tijdens de General Assembly 2014, georganiseerd door het Centre of Expertise Water Technology (CEW), Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV Water) en Platform Bèta Techniek (PBT).

De General Assembly is een halfjaarlijkse bijeenkomst van alle Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap. Het doel is gemeenschapsvorming onder de gestarte centra en ontwikkeling van kennis rondom thema’s die van belang zijn voor de verdere voortgang. Bovendien wil de General Assembly de toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking voor het beroepsonderwijs zichtbaar maken. De bijeenkomsten worden bij toerbeurt georganiseerd door gestarte centra, in samenwerking met Platform Bèta Techniek.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons