WaterCampus Business Café ‘Watertechnologie met Circulaire Producten’

6 feb 2020.

“De tijd van kleine stapjes is voorbij, er moeten grote sprongen gemaakt worden als we straks niet zonder grondstoffen willen zitten,” het is een van de duidelijke boodschappen die Ynova directeur Jacqueline Hofstede de bezoekers van het WaterCampus Business Café over circulaire producten wil meegeven. Op donderdag 6 februari komen ruim 40 deelnemers met uiteenlopende achtergronden naar Leeuwarden om geïnspireerd te worden en te leren over de circulaire economie, specifiek in relatie tot water.

Na een welkomstwoord en inleiding door Alex Berhitu van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM), wordt het inhoudelijk programma afgetrapt door Elwin de Vink van de Donker Groep. Dit bedrijf heeft als ambitie om volledig circulair te functioneren in 2035. Een opdracht van ABN AMRO om bij hun ‘Circl-paviljoen’ aan de Zuidas in Amsterdam een zo circulair mogelijke tuin in te richten, zette de Donker Groep aan het denken en leidde uiteindelijk tot deze ambitie. Inmiddels ontvangen alle opdrachtgevers bij hun ontwerpvoorstel van Donker standaard een duurzaamheidsscan: zijn de gewenste planten in de EU gekweekt? Zijn de potten, bankjes en afvalbakken van gerecycled materiaal gemaakt? Kunnen toegepaste materialen aan het einde van hun levensduur hergebruikt worden? Zomaar enkele vragen die bij zo’n scan beantwoord worden. Het bedrijf sleepte inmiddels al meerdere prijzen in de wacht voor zijn circulaire ontwerpen, waaronder de ELCA Trend Award voor de Circl-paviljoentuin.

Miniworkshop circulair ondernemen

Bij het tweede onderdeel mogen de aanwezigen zelf aan de slag in een miniworkshop over circulair ondernemen. CIRCO-trainer Linda Louwissen laat zien dat je circulariteit ook vanuit een soort marketingperspectief kunt benaderen. Waar in de productieketen zit je waardeverlies en waar zitten juist kansen? Met welk businessmodel kun je deze kansen het beste verzilveren en wat is de beste designstrategie? De deelnemers mogen dit uitvogelen voor een mobiele telefoon, wat leidt tot verrassende inzichten en smaakt naar meer. Want hoe kun je deze inzichten toepassen op je eigen (water)business? CIRCO organiseert hiervoor de zogenaamde Circo Tracks, een Circular Business Design Track waarbij bedrijven in drie dagen alle facetten van circulariteit voor hun eigen business leren. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een dergelijke Track kunnen contact opnemen met CIRCO via www.circonl.nl.  

Ynova directeur Jacqueline Hofstede sluit het inhoudelijke programma af met haar lezing ‘De grote sprong voorwaarts’. Met haar bedrijf Ynova helpt zij in het dagelijks leven bedrijven met het proces naar duurzaam succes op lange termijn. Op de vraag van een van de aanwezigen of we niet beter kunnen beginnen met kleine stapjes is haar antwoord heel resoluut: “Nee, die tijd is echt voorbij. De ontwikkelingen gaan nu exponentieel, van een druppel naar twee, vier, acht enzovoort. Vandaag zit de emmer vol, binnenkort is het een voetbalstadion.” De lezing mondt al snel uit in een levendige discussie tussen aanwezigen onderling en de spreekster.

Moderator Berhitu besluit met de vraag of een ieder heeft ‘opgehaald’ wat hij of zij vooraf hoopte. Meerdere aanwezigen geven aan iets heel anders maar wel degelijk zeer waardevols te hebben opgehaald. Volledige circulariteit is een lastige, zo niet onmogelijke opgave, maar op de weg er naartoe liggen heel veel kansen voor ondernemers met visie, de voorhoede zogezegd. Tijdens de borrel wordt er volop nagepraat over deze kansen en (on)mogelijkheden en wat hiermee te beginnen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons