Water Test Network volop in bedrijf bij WaterCampus Demosites

30 sep 2020.

CEW participeert sinds ruim twee jaar in het Europese Water Test Network. Het doel van dit project is om een Europees netwerk van testfaciliteiten met verschillende types water te creëren waar het mkb uit Noordwest-Europa innovaties voor de watersector kan testen, demonstreren en ontwikkelen. Op deze manier wil het netwerk nieuwe innovaties stimuleren en de marktintroductie ervan versnellen. Het CEW is binnen het project o.a. verantwoordelijk voor het ondersteunen van mkb’s tijdens het testen op de WaterCampus demosites. Succesvolle projecten waarin het CEW op dit moment participeert middels toegepast onderzoek zijn o.a. Desah: ‘Directe nanofiltratie van grijs avalwater’ en Geoconnect: ‘Werkzaamheidsstudie van de Biofilm Guard bij het voorkomen en verminderen van biofilm op sensoren in bewakingsapparatuur met een vaste positie’.

Desah ‘Directe nanofiltratie van grijs afvalwater’

Het lokaal inzamelen en zuiveren van afvalwater heeft een aantal voordelen zoals: geen riool nodig, warmte uit het warme afvalwater kan lokaal worden gebruikt, afvalwater kan met minder energie effectiever worden gezuiverd, maar ook kan het gezuiverde afvalwater lokaal worden geloosd op het oppervlaktewater. Dit heeft veel voordelen in situaties van droogte die door klimaatverandering vaker zullen voorkomen. Desah past een nanofiltratiestap toe om zeer zuiver water te verkrijgen (vrij van microverontreinigingen zoals geneesmiddelen, persoonlijke verzorgingsproducenten, microplastics, bacteriën en virussen). Hierbij voldoet Desah aan de strengste limieten voor het verwijderen van verontreinigingen die onderwerp zijn van toenemende zorg. Hiervoor moet de prestatie van de nanofiltratiestap en het effect van het recirculeren van het concentraat van de nanofiltratie verder worden onderzocht.

Geoconnect ‘Werkzaamheidsstudie van de Biofilm Guard bij het voorkomen en verminderen van biofilm op sensoren in bewakingsapparatuur met een vaste positie’

GeoConnect-Sensing B.V. ontwikkelt en verkoopt applicaties en sensoren voor bodem- en waterkwaliteitsanalyses op locatie. Ze richten zich op betaalbare, robuuste en stand-alone solid-state sensoren. Ze ontwikkelden een hardheidssensor (genaamd SodiSens) die uitgebreid is getest in een koeltoren op Schiphol. De SodiSens is gevalideerd en werkt goed volgens specificaties. Echter begint er zich na 2 tot 3 maanden biofilm te vormen op de sensorkop van de SodiSens. Om dit te voorkomen, heeft GeoConnect-Sensing B.V. de Biofilm Guard ontwikkeld. Dit systeem is gebaseerd op een UVC-halfgeleider gevat in kwartsglas. De Biofilm Guard verlicht met tussenpozen het sensoroppervlak om biofilm te voorkomen of te verwijderen. Het doel van het onderzoek is om de effectiviteit te bepalen van de Biofilm Guard.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons