Visie Watertechnologie Fryslân: circulaire economie gaat na 2020 kansen bieden

13 nov 2013.

Het CEW heeft in opdracht van de gemeente Leeuwarden en de provincie Friesland een visie ontwikkeld op de toekomst van watertechnologie gekoppeld aan duurzaamheidsdoelen en economische kansen voor de regio. De provincie Friesland heeft de ambitie om als één van de drie kenniscentra in de wereld op het gebied van watertechnologie haar positie verder te versterken en uit te groeien tot een omvang van 2000 kenniswerkers.

Om richting te geven aan deze ambitie was er behoefte aan een heldere doelstelling op het gebied van water dat zowel de ecologische als de economische ambities adresseert. Het is de bedoeling om geplande en toekomstige projecten aan deze doelstellingen te toetsen. Hiertoe heeft CEW samen met een aantal experts uit het werkveld een visie geformuleerd over de water(technologie) kansen voor de provincie. Deze visie (waarin ‘de stip op de horizon in 2020’ centraal staat) is vervolgens geconcretiseerd in een drietal doelstellingen:

10% besparen op warm tapwater (verwarmd m.b.v. fossiele energie);
20 nieuwe projecten gericht op reductie emissies verontreinigingen naar oppervlaktewater;
20 nieuwe projecten gericht op de productie van secundaire grondstoffen.
Volgens de experts is 2020 geen eindpunt, maar een kantelpunt waarna de circulaire economie kansen gaat bieden. Bovendien is 2020 al heel ‘dichtbij’ als men zich realiseert dat infrastructuur voor 30-80 jaar wordt aangelegd. De transitie naar een circulaire economie zal dus enkele decennia in beslag nemen. Waar nu nog business cases niet sluitend zijn, zullen door toenemende schaarste aan grondstoffen de grondstofprijzen gaan stijgen en zal er bedrijvigheid ontstaan rond de productie en handel in secundaire grondstoffen. Door de ontwikkeling van nieuwe technologie ontstaan er nu al mogelijkheden om verschillende reststoffen uit de waterketen een hoogwaardige bestemming te geven. Door nu al in te zetten op deze ontwikkelingen zijn we klaar voor de toekomst.

Hiervoor is tevens een verdere samenwerking met partijen binnen en buiten de waterketen noodzakelijk. Tevens biedt reeds beschikbare technologie wereldwijde kansen om ook nu al waterproblemen op te lossen. De auteurs van de visie pleiten dan ook voor een sterkere internationale profilering van de regio.

De visie wordt nu per gemeente verder uitgewerkt, waarbij de doelen concreet gemaakt worden. Dit leidt tot een programma voor de komende jaren, waarbinnen diverse projecten worden opgestart. Bart Volkers van de Water Alliance is benoemd als programmamanager om dit vanuit de WaterCampus te coördineren. Hierbij worden diverse andere partners van de WaterCampus in Leeuwarden betrokken.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons