Verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater

27 aug 2014.

Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Brabant (TOM) wil voor het glastuingebied, Nieuw Prinsenland, een installatie realiseren voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater van de daar gevestigde en nog te vestigen glastuinbouwbedrijven. Enerzijds vooruitlopend op wettelijke regelgeving op dit punt, anderzijds vanuit duurzaamheidsambitie.

Demo-installatie en labonderzoek lopen parallel aan elkaar
Van Remmen UV Techniek B.V. en het CEW onderzoeken in het Waterapplicatiecentrum (WAC) in Leeuwarden of actieve koolfiltratie vóór de UV-H2O2, in plaats van daarna, een optie is om met een lagere UV-dosis het gewenste zuiveringsrendement te bereiken uit spuiwater van glastuinbouw. Installatiebouwer Bruine de Bruin B.V. en Van Remmen UV Techniek B.V. zijn door TOM Brabant gevraagd samen een demonstratie-installatie te bouwen, parallel aan het onderzoek in het WAC. Hier wordt het spuiwater van de daar aanwezige tuinders centraal behandeld. Inzichten uit het laboratoriumonderzoek worden op deze manier direct toegepast in de praktijk.

Stand van zaken onderzoeken in het WAC
Uitgangspunt van de zuivering is de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen met UV-H2O2. De proeven worden gedaan met een synthetisch spuiwater (het zogenaamde standaardwater) waaraan imidacloprid (het bekende bijen gif) is toegevoegd. Met behulp van de Collimated Beam opstelling (laboratorium opstelling waarmee nauwkeurig UV-doses toegepast kunnen worden) is aangetoond dat imidacloprid met UV-H2O2 vergaand verwijderd kan worden.

Het idee van het project is d.m.v. een voorzuivering natuurlijk organisch materiaal (NOM, humuszuren) te verwijderen. Deze stoffen vangen UV-licht af en worden deels (onbedoeld) afgebroken naast de doelstof imidacloprid. Proeven met experimentele UF-membranen in het WAC lieten geen verwijdering van humuszuren zien en zijn daarom niet geschikt als voorzuivering. Actieve koolfiltratie verwijdert NOM wel en leidt tot een sterke verhoging van de transmissie van het water (van 20 naar 95%). Hierdoor is minder energie nodig om een zelfde UV-dosis te realiseren voor de afbraakreactie.

Het blijkt echter dat de actieve kool ook ijzer verwijdert, dit ijzer zit in de vorm aan een chelaat (organisch complex, FeDTPA) in het water. Hierdoor treedt de zogenaamde Phenton reactie niet meer op, dit is een reactie met H2O2 waarbij ijzer als katalysator optreedt.
Nader onderzoek moet uitwijzen wat het netto effect is en of het zinvol en economisch haalbaar is actieve koolfiltratie als voorzuivering in te zetten. In de volgende fase van het onderzoek wordt het onderzoek opgeschaald en wordt onderzoek gedaan met een kleine UV-reactor al dan niet met een voorzuivering.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons