Vervolg Project Kwelwater: Technologische oplossingen

Het CEW is in samenwerking met provincie Fryslân op 6 mei 2019 gestart met deel twee van het Kwelwaterproject: het vinden van de beste technische applicatie om het water te ontzouten. Het Kwelwaterproject is gestart in 2017 en richt zich op oplossingen voor de permanente lekkage van zout kwelwater naar het oppervlak sinds de aanleg van “de Haak om Leeuwarden” en de “Noordwesttangent” bij de Friese hoofdstad. Vanwege de hoge zoutconcentraties, mag dit kwelwater niet worden geloosd op nabijgelegen oppervlaktewater, vanwege mogelijke negatieve gevolgen voor natuur en landbouw.

Zilte Natuur

De provincie Fryslân heeft het CEW daarom gevraagd een duurzame ecologische oplossing in combinatie met een technische applicatie te onderzoeken voor de aanpak van het zoute kwelwaterprobleem. Deel een van het onderzoek, de duurzame ecologische oplossing, is eind 2018 afgerond. Zilte natuur bleek de enige echt duurzame ecologische oplossing, echter is het verwerven van de benodigde grond voor dergelijke natuurontwikkeling op korte termijn geen optie. Inmiddels doet de provincie op 7 van de 14 kwelwaterlocaties  succesvolle proeven met het terugpompen van het kwelwater in de bodem. Op de andere locaties, waar de zoutconcentraties hoger zijn dan 10 gram per liter, is een technologische oplossing nog steeds wenselijk. Het CEW is daarom onlangs gestart met deel twee van het project, een technologische haalbaarheidsstudie voor de ontzouting van zout kwelwater.

Technologische oplossing

Voor de provincie heeft het de voorkeur om zuiver zout en schoon water over te houden na behandeling. Het zout kan gebruikt worden om de wegen te strooien in de winter, het water voor diverse doeleinden. Dit kan met verschillende soorten ontzoutingssystemen bereikt worden. Bijvoorbeeld met processen als reverse osmosis, membraandestillatie en mechanische dampcompressie. Het CEW onderzoekt samen met o.a. Salttech de komende twee maanden in het Waterapplicatiecentrum (WAC) welke technologie of combinatie van technologieën de beste kansen biedt. Eind juli hoopt het CEW de eerste resultaten hier van te kunnen vermelden.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons