Uitreiking eerste brevetten Onderwaterdronepiloot een feit

20 sep 2017.

De eerste lichting studenten van de module Onderwaterdronepiloot heeft op 14 september een brevet ontvangen. MBO Life Sciences en hogeschool Van Hall Larenstein zijn vorig studiejaar gestart met de module Onderwaterdronepiloot, waaraan zowel derdejaars studenten Milieu-onderzoeker van MBO Life Sciences als hbo-studenten Milieukunde van Van Hall Larenstein deel kunnen nemen.

Tijdens de module hebben de studenten geleerd hoe een onderwaterdrone werkt en wat ze ermee kunnen doen. Naast de theorie was er in het opleidingstraject ook ruimte voor praktijk. Tijdens de velddagen gingen de studenten echt met de drone aan de slag. Zo zetten de mbo- en hbo-studenten de drone in bij zichtinspecties van kades en deden de studenten onderzoek naar ecologie en waterkwaliteit. Studenten moesten naast de basisvaardigheden voor het gebruik van de onderwaterdrones een meetplan maken, data verzamelen en analyseren.

Onderwaterdrones zullen in de toekomst steeds vaker ingezet worden bij water gerelateerde onderzoeksprojecten zoals bijvoorbeeld die van het Centre of Expertise Water Technology. Voor Van Hall Larenstein en MBO Life Sciences reden om het afgelopen studiejaar een opleiding voor het besturen van drones aan te bieden. En ook dit jaar wordt er een weer een nieuwe lichting opgeleid.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons