Uitnodiging aansluiting Platform Duurzaam Legionellabeheer in Afvalwaterstromen

28 jun 2021.

De laatste jaren stijgt het aantal geregistreerde patiënten met een Legionella-infectie in Nederland. Verspreiding vindt vaak plaats via door de mens gemaakte watersystemen als afvalwaterzuiveringen, koeltorens en drinkwaterinstallaties. Voor drinkwaterinstallaties en koeltorens zijn effectieve beheersplannen, monitoring en risicoanalyses bekend, voor afvalwatersystemen nog niet.  

Platform Duurzaam Legionellabeheer 

Met het Platform Duurzaam Legionellabeheer willen we de geschiktheid bepalen van nieuwe, alternatieve Legionelladetectiemethoden en -beheerstechnieken onderzoeken. Met de combinatie van beide kan Legionella optimaal gecontroleerd en beheerst worden. Door het centraliseren en delen van de opgedane kennis kunnen er effectievere beheersplannen worden opgesteld en zal innovatie worden versneld. Uiteindelijk zullen er hierdoor binnen de industrie mogelijk minder desinfectiemiddelen, chemicaliën en technologieën worden gebruikt, waardoor meer water kan worden hergebruikt. Zo draagt het platform direct en indirect bij aan het verkleinen van het potentiële risico van Legionella voor de volksgezondheid, een meer circulaire samenleving en kostenverlaging. 

Deelnemen 

Binnen het platform zijn momenteel drie kennisinstituten vertegenwoordigd, te weten het Centre of Expertise Water Technology (CEW), KWR Water en Normec Kalsbeek BV. Echter om tot goede resultaten te komen is deelname van nog veel meer partijen een vereiste.  

We doen hierbij dan ook een dringende oproep aan alle industriële bedrijven met afvalwaterzuiveringen, waterschappen, leveranciers van legionelladetectiemethoden of –beheerstechnieken, adviesbureaus en koepelorganisaties om aan te sluiten bij dit initiatief. Vertegenwoordigt u een van de hiervoor genoemde partijen? Kijk dan op de website van het TKI Watertechnologie voor meer informatie. Of neem rechtstreeks contact op met Länk Vaessen, business developer CEW, via l.vaessen@cew.nl of tel. 06-18344705.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons