‘The Plastic Challenge’-Sessie Wetsus Congress

25 sep 2019.

Op 7 en 8 oktober vindt het Wetsus Congress plaats in Leeuwarden. Op de tweede dag van dit jaarlijkse congres organiseren het CEW en het lectoraat Water Technology van hogescholen NHL Stenden en Van Hall Larenstein, een parallelle sessie genaamd ‘The Plastic Challenge’. Het programma van deze sessie ziet er als volgt uit:

  • Micro-plastics, macro-mogelijkheden, Svenja Mintenig MSc, Universiteit Utrecht & prof.dr. Annemarie P. van Wezel, Universiteit van Amsterdam, Nederland;
  • Nieuwe marktsynergieën zullen het pad effenen voor de introductie van PHA uit afvalwaterstromen in de markt, dr João Sousa, Paques, Nederland;
  • Mechanische recycling van kunststoffen, waarbij wordt gestreefd naar circulariteit en tegelijkertijd accumulatie van verontreinigingen wordt voorkomen, dr. Ulphard Thoden van Velzen, Wageningen Universiteit, Nederland;
  • Kunststoffen in de circulaire economie, dr. Rudy Folkersma, NHL Stenden Hogeschool, Nederland.

De sessie eindigt met een half uur open discussie met zowel zakelijke als wetenschappelijke experts. De discussieonderwerpen zullen betrekking hebben op:

  • PHA-productie uit afvalwater;
  • Microplastics (kwalificatie en kwantificatie);
  • De relatie tussen kunststofrecyclingbedrijven en watertechnologie.

Het doel van de discussie is om een ​​mogelijke synergie tussen de onderwerpen te vinden en belangrijke uitdagingen te benoemen waarmee zowel de academische wereld als bedrijven momenteel worden geconfronteerd. De uitkomsten van de discussie zullen worden gebruikt bij de vorming van een ‘Water and Plastics Platform’, waarin bedrijven en hogescholen gezamenlijk technologie kunnen ontwikkelen op de bovengenoemde terreinen, met financiële steun van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Water.

We nodigen u hierbij van harte uit om tijdens deze parallelle sessie samen met ons kennis te verzamelen en te delen en tegelijkertijd te evalueren of het initiatief ‘Water and Plastics Platform’ past binnen de doelstellingen van uw onderzoek en/ of bedrijf.

U kunt zich hier aanmelden. We verheugen ons op uw komst!

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons