Succesvolle start Kennisplatform Watertechnologie en Glastuinbouw

19 feb 2013.

Dinsdag 12 februari jl. vond de bijeenkomst Watertechnologie en Glastuinbouw plaats op de Watercampus in Leeuwarden. Met ruim 70 gasten werd deze eerste bijeenkomst meteen goed bezocht. Het kennisplatform is tot stand gekomen door een initiatief van CEW, Wetsus, LTO Noord Glaskracht, WUR Glastuinbouw, Innovatieplatform PGA&I, Cropeye, NWP, Sensor Universe ende NOM, waarbij de Water Alliance optreedt als host. Het doel van dit platform is om voor en met elkaar opzoek te gaan naar water technologische oplossingen voor vraagstukken uit de glastuinbouw.

In glastuinbouw gaat het om het telen van bloemen en groenten onder gecontroleerde omstandigheden, zodat planten optimaal kunnen groeien. Hierbij speelt water ook een belangrijke rol in het proces, want er dient voldoende en goed gietwater aanwezig te zijn voor de planten.

Voorafgaand aan de bijeenkomst van het kennisplatform vond een ochtendprogramma plaats waarbij leden van LTO Noord Glaskracht een werkbezoek brachten aan de Watercampus in Leeuwarden. Aansluitend vond de bijeenkomst van het kennisplatform plaats voor hen en andere belangstellenden. Aanwezig waren ondernemers, kennisinstellingen, brancheverenigingen en (lokale en regionale) overheid op het gebied van glastuinbouw en watertechnologie. Verschillende sprekers gaven deze middag interessante lezingen en presentaties waarin de vraagstukken vanuit de glastuinbouw nader werden toegelicht.

De belangrijkste reden voor het samenkomen van beide sectoren is de vraag naar het verhogen van de opbrengsten voor de glastuinbouwers en het verhogen van de kwaliteit van het product. Daarnaast is het ook zo dat binnen enkele jaren de emissie normen voor nutriƫnten en gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw verscherpt zullen worden door Europese wetgeving. De uitdaging ligt bij het vinden van een oplossing waarbij geen water wordt verspild, de bedrijfskosten worden gereduceerd en de technieken gebruiksvriendelijk toepasbaar zijn. Uiteindelijk moet een oplossing worden gevonden waardoor de telers het proces nog beter kunnen managen.

Met behulp van bestaande en nog te ontwikkelen systemen en technieken zal in de toekomst voldaan kunnen worden aan deze nieuwe wetgeving en de behoeften van de glastuinbouwsector. De watertechnologiesector kan de glastuinbouwsector helpen bij het vinden van passende oplossingen.

Het werd op deze bijeenkomst duidelijk dat er veel behoefte is aan water technologische oplossingen in de glastuinbouwsector. Na afloop keken dan ook veel gasten tevreden terug op de bijeenkomst, waar een duidelijke en samenhangende boodschap werd verkondigd met een duidelijk doel. Wat voor de toekomst perspectief biedt om vaker bijeenkomsten als deze te organiseren. Hier kan dan verder gesproken worden over de ontwikkelingen en mogelijke oplossingen voor de glastuinbouw. De dag werd afgesloten met een gezellige Watercampus business borrel.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons