Succesvolle oriënterende stages

28 okt 2014.

In samenwerking met onze partners biedt het CEW met regelmaat stage- en afstudeerplaatsen aan. Niet alleen stageplaatsen voor een langere tijd, maar ook voor een oriënterende stageperiode. Tijdens deze stageperiodes maken studenten kennis met partners van het CEW. Zo mochten eind september vijf studenten, via hun CEW-stage, enkele weken meedraaien bij het Wetterskip Fryslân. Het zijn tweedejaars studenten van Hogeschool VHL, twee van hen doen Chemische Technologie en de andere drie volgen de studie Milieukunde.

Win-win
Wetterskip Fryslân draagt graag bij aan de stages. “Op deze wijze laten wij het talent van de toekomst al vroeg kennismaken met onze sector en met Wetterskip Fryslân in het bijzonder. CEW regelt de randzaken rondom de stage en wij kunnen ons concentreren op de zaken die wij inhoudelijk van belang vinden, zoals bijvoorbeeld het betrekken van de studenten in een specifiek onderzoeksproject”, aldus Yede van der Kooij, betrokken bij planvorming en innovatie waterzuivering, grondstoffen en energie bij Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip Fryslân ervaart het inzetten van stagiairs als een win-winsituatie. De stagiair doet praktijkervaring op en soms zijn er stagiairs die na hun studie nog een langere tijd blijven werken. Zo heeft een voormalige stagiair van het CEW voor Wetterskip Fryslân een rapport geschreven waarin staat beschreven op welke wijze het Wettererskip kan besparen op de kosten van hun slib- en waterafvoer. Binnenkort gaat het Wetterskip Fryslân deze werkwijze invoeren.

Bruikbare handleiding voor Wetterskip Fryslân
De stagiairs van de huidige oriënterende stage hebben meegedraaid met het onderzoek op de demosite van het Wetterskip Fryslân naar een nieuwe ontwateringstechniek.
Ook zijn een aantal stagiairs bij de slibverwerking in Heerenveen geweest. Hier hebben zij de opdracht gekregen om slibkarakterisering uit te voeren met behulp van een zogenaamde Mareco-laboratoriumpersje. Deze resultaten worden vergeleken met resultaten van eerdere onderzoeken. Deze metingen hebben tot doel om de betrouwbaarheid van eerder onderzoek naar de karakterisering van slib met deze Mareco-pers te toetsen. Door een van de studenten is bovendien de proefopzet verbeterd en vastgelegd in een nieuwe handleiding. Een handleiding die tijdens de vervolg onderzoeken zeker wordt ingezet.

Misschien wel een toekomstige werkgever
Een van de stagiairs is Bernard Bos: “Omdat ik Chemische Technologie met de major Watertechnologie studeer, was deze oriënterende stage zeer geschikt voor mij. Ik heb binnen relatief korte tijd diverse aspecten van de waterketen leren kennen. Het CEW kende ik natuurlijk al enigszins omdat het tegenover mijn school, Hogeschool VHL, ligt.”
De oriënterende stage begon bij het CEW in het Waterapplicatiecentrum, waar de stagiairs hielpen bij verschillende onderzoeken. Daarnaast hebben ze de opening van de demosite in Sneek en de opening van de CADoS proefinstallatie in Ulrum bijgewoond. Ze hebben deelgenomen aan het Wetsus Congres en een rondleiding gekregen bij WLN. Vervolgens konden ze enkele weken meelopen bij het Wetterskip Fryslân. “Het Wetterskip is natuurlijk een erg belangrijke actor op het gebied van water, maar als ik eerlijk ben, was ik, op de waterzuiveringen (RWZI) na, niet goed op de hoogte van de andere verantwoordelijkheden en taken van het Wetterskip. Dat wij hier konden meelopen was dus een goede kans om hierin verandering te brengen.
Als ik terug kijk op de weken bij Wetterskip Fryslân besef ik dat dit best een toekomstige werkgever zou kunnen zijn. Onderwerpen zoals slibontwatering, waterkwaliteitsonderzoek en het werk op de RWZI zijn natuurlijk erg relevant voor mijn studie. Niet alleen wat er vandaag de dag al wordt toegepast aan technologie en methoden, maar ook zeker met het oog op de toekomst. Ik kijk dan ook terug op een voor mij geslaagde stageperiode die mij een goed beeld heeft gegeven over wat er speelt binnen de watertechnologie.”, aldus Bernard Bos.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons