Studenten project ‘Bridging the Water’ klaar voor vertrek

31 jan 2020.

Medio februari is het zover, dan vertrekken studenten Niels Schreven en Redmer de Vries naar Durban, Zuid Afrika om gezamenlijk met studenten aldaar invulling te geven aan de zogenaamde Living Labs binnen het project ‘Bridging the Water’. Dit houdt in dat ze gaan werken aan de ontwikkeling van watertechnologie.

Niels Schreven (links) & Redmer de Vries

Niels Schreven, student Milieukunde aan de HAS in Den Bosch: “Ik denk dat Redmer en ik een prima team vormen. Redmer heeft als procestechnoloog de kennis die nodig is om een installatie te bouwen, ik weet welke bacteriën er nodig zijn en denk dat ik kan helpen om het groepsproces te managen. Met mijn ouders ben ik al eerder in Zuid Afrika geweest, dus ik weet een beetje hoe het daar is.” Redmer de Vries, student Chemische Technologie aan Hogeschool Van Hall Larenstein: “Via een docent kreeg ik de vacature voor deze stageplek onder ogen. Ik ben erg geïnteresseerd in watertechnologie, dus ik heb direct gesolliciteerd. Binnen andere projecten heb ik al ervaring op gedaan met RO-filtratie, ontzouting en waterzuivering met behulp van micro-organismen, deze ervaring komt in Zuid Afrika vast en zeker van pas.”

Over Bridging the Water
Het project ‘Bridging the water: co-create to learn and experience’, dat 1 februari 2019 is gelanceerd, moet ‘waterstress’ verminderen voor meer dan 12 miljoen Zuid-Afrikaanse burgers in Durban en Kaapstad. Het project wil de kloof overbruggen tussen theorie en praktijk in de Zuid-Afrikaanse watersector om waterbeheer, waterdiensten en het levensonderhoud van burgers te verbeteren. Het project wordt in drie jaar uitgevoerd door een consortium uit Zuid-Afrika en Nederland onder leiding van de Durban University of Technology en de TU Delft. CEW is een van de consortiumpartners en draagt bij o.a. door invulling te geven aan de zogenaamde Living Labs.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons