CMD-Studenten ontwikkelen huisstijl en presentatiemiddelen voor REGAIN

24 jun 2022.

Op donderdag 23 juni 2022 is het REGAIN-project voor het eerst officieel gepresenteerd aan stakeholders. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst over de Groninger watertransitie bij RWZI Garmerwolde. Zes eerstejaars studenten Communicatie en Multimedia Design (CMD) van NHL Stenden Hogeschool en twee derdejaars studenten van dezelfde opleiding die bij CEW stage lopen, werkten de afgelopen weken aan een huisstijl voor het driejarige project. Met die huisstijl ontwikkelden zij vervolgens een set presentatiemiddelen voor deze en toekomstige bijeenkomsten.

REGAIN-Stand bij RWZI Garmerwolde

De REGAIN-partners, o.a. RWZI Garmerwolde, Drinkwaterbedrijf Groningen en WLN, waren positief verrast over de ontwerpkwaliteiten en creativiteit die de studenten aan de dag legden. De studenten begonnen aan het project in drie groepen die ieder een eigen huisstijl bedachten. Uit deze drie ontwerpen koos een jury, bestaande uit de communicatieadviseurs van de partners, een winnend ontwerp.

Met dit ontwerp gingen de acht studenten vervolgens gezamenlijk verder om te komen tot een set middelen. De opdracht: bedenk een set middelen die kunnen dienen als ‘praatplaat’ tijdens beurzen en bijeenkomsten.

Woord- en beeldmerk

De winnende huisstijl heeft een woordmerk met daarin een G die een nabezinktank van een rioolwaterzuivering verbeeldt. Dit sluit goed aan bij het onderwerp van het project: het verwijderen van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater, teneinde het geschikt te maken voor industrieel gebruik. De opvallende G refereert tevens aan Garmerwolde en de provincie Groningen. De kleuren blauw en donkergroen in het beeldmerk staan voor verschillende kleuren die water kan hebben, het ivoorwit staat voor de medicijnresten die verwijderd worden uit het afvalwater, het oranje symboliseert vervuild water en zorgt voor contrast.

Presentatiemiddelen

De set middelen omvat 2 posters, 5 kubussen waarop het zuiveringsproces wordt toegelicht, t-shirts, pennen en sleutelhangers. Vooral de kubussen worden als een inventieve vondst ervaren. “Ze prikkelen de nieuwsgierigheid en nodigen uit om vast te pakken en te bekijken,” aldus de jury.

Over REGAIN

REGAIN staat voor REuse of GArmerwolde municipal effluent for INdustrial processes en is een gezamenlijk project van watertechnologiebedrijf WLN, Centre of Expertise CEW, North Water als leverancier van industrieel industriewater en Waterschap Noorderzijlvest.
Tijdens dit project wordt bij de zuivering in Garmerwolde de verwijdering van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater onderzocht. Ook wordt gekeken hoe dit gezuiverde afvalwater als bron voor industriewater kan dienen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons