CEW verheugd over toekenning subsidie REGAIN

11 okt 2021.

CEW is verheugd over de toekenning van subsidies van het Waddenfonds, het Nationaal Programma Groningen (NPG) en Eems Delta Green aan het project REGAIN. De subsidies worden gebruikt voor een onderzoek naar het circulair hergebruik van effluent bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te Garmerwolde.

In het onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheid het gezuiverde rioolwater van de stad Groningen te gebruiken als bron voor industriewater en gelijktijdig te ontdoen van de daarin nog aanwezige medicijnresten. Industriewater is van groot belang voor de ontwikkeling van onder andere de waterstofindustrie. Onderzoeksproject REGAIN is een samenwerking tussen Waterschap Noorderzijlvest, waterkwaliteits- en watertechnologiebedrijf WLN, het CEW (Centre of Expertise Water Technology) en industriewaterleverancier North Water.

Testfabriek

De proef, die drie jaar zal duren, kost in totaal 3,5 miljoen euro. De toegekende subsidies maken het mogelijk om al op korte termijn met het project te kunnen te starten. Gedurende het onderzoek worden in een testfabriek duurzame chemicaliënarme technologieën ingezet om het gezuiverde afvalwater te ontdoen van medicijnresten én verder geschikt te maken voor hergebruik als industriewater.

100 Studenten

CEW is verheugd over deze ontwikkeling, omdat het circulair hergebruik van effluent hiermee weer een stapje dichterbij komt. Via WaterCampus Leeuwarden zullen bovendien in drie jaar tijd minimaal 100 mbo- en hbo-studenten op dit onderzoeksproject worden ingezet. Het betreft studenten met studierichtingen als chemie, chemische technologie en milieukunde, maar ook studenten van marketing & communicatie, economische en bedrijfskundige opleidingen kunnen een zeer relevante bijdrage leveren. Op deze wijze worden de professionals en vakmensen van morgen opgeleid voor de ontwikkeling van oplossingen van overmorgen.

Mooi nieuws! Samen op weg naar een maximaal gebruik van onze industriewaterzuivering te Garmerwolde.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons