Student in the spotlight: Nula van Rijn

17 feb 2021.
  • Leeftijd: 23 jaar
  • Komt uit: Den Haag
  • Studie: Milieukunde, Hogeschool Van Hall Larenstein

Toen ik vier jaar geleden naar Leeuwarden verhuisde, verwachtte ik niet dat ik hier zou blijven wonen na twee jaar studeren. Nu woon ik hier samen met mijn vriend en heb ik mijn vriendengroep in Leeuwarden gevormd. Het studentenleven is hier supertof, ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik ben ook een tijdje actief geweest binnen onze studievereniging Hallieu. En in mijn vrije tijd doe ik veel aan crossfit, dat gaat gelukkig nog steeds door in coronatijd.

Technische kant

Milieukunde heb ik voornamelijk gekozen omdat procesdenken en technisch denken me goed ligt. Heel simpel eigenlijk: als je iets doet, wat gebeurt er dan daarna? Ik vind het heel belangrijk dat er om het milieu gedacht wordt en dat er meer betrokkenheid komt uit de gehele samenleving uiteindelijk, maar ik wil mij meer bezighouden met de technische kant. Ik heb daarom ook de richting milieutechnologie gekozen in mijn opleiding. Daarmee creëer je niet de maatschappelijke betrokkenheid maar lever je wel een belangrijke bijdrage aan het oplossen van milieuproblematiek.

Mijn project

Je hoort vaak mensen praten over luchtvervuiling door het verkeer, maar het water wordt hierdoor ook vervuild. Met watertechnologie kan deze vervuiling gedetecteerd en vaak ook verwijderd worden. Andere watervervuiling waarbij watertechnologie ingezet kan worden, zijn de medicijnresten die in ons oppervlaktewater belanden, zoals anticonceptiemiddelen die vissen onvruchtbaar kunnen maken. Of de erfafspoeling van een melkveebedrijf, waar onder andere nutriënten in zitten die het oppervlaktewater kunnen vervuilen. Dat laatste is waar mijn project bij het CEW over gaat.

Mijn ideale baan

Mijn ideale baan zou een kantoorbaan zijn met af en toe onderzoek op locatie. Wat ik leuk vind aan het werk als onderzoeker is de relaties zoeken tussen de verschillende resultaten van de experimenten en theorieën opstellen. Ik zou het liefst onderzoek doen naar emissies en het sluiten van kringlopen. Zoals het circulair maken van productieprocessen, waarbij vaak afvalstoffen vrijkomen. En dan te onderzoeken hoe die afvalstoffen teruggewonnen en hergebruikt kunnen worden. Ik vind dat erg uitdagend werk omdat je vaak verschillende technieken zal moeten combineren.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons