Student in the Spotlight: Dries Damen

20 apr 2023.
  • Naam: Dries Damen
  • Leeftijd: 18
  • Opleiding: Biomedisch Laboratoriumonderzoek, Friesland College
  • Uit: Tiel

Mijn naam is Dries Damen, ik ben 18 jaar en ik woon in Sneek. Ik kom oorspronkelijk uit Tiel, maar toen ik 7 jaar was ben ik naar Friesland verhuisd. Ik zit momenteel in het laatste jaar van de opleiding Biomedisch Laboratoriumonderzoek op het Friesland College. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek en vind ik sterrenkunde en astronomie heel interessant. Thuis heb ik een hele grote telescoop, waar ik veel avonden buiten mee heb doorgebracht. Tegenwoordig ben ik vooral bezig met gitaarspelen. Iets wat mensen misschien niet van mij zouden verwachten is dat ik sinds kort boeken over self improvement en spiritualiteit lees.  

Hoe ben je bij het CEW gekomen? 

Via studenten en docenten op school hoorde ik hele goede verhalen over het CEW, omdat ze er veel oog hebben voor studenten. Bovendien hebben ze altijd veel stagiairs en leuke projecten. Daarom wilde ik er vorig jaar al stage lopen, maar toen hadden ze al snel geen plek meer. Dit jaar was ik op aanraden van mijn docent eerder met vragen, waardoor het nu wel is gelukt. 

Aan welke projecten werk je? 

Tijdens mijn stage werk ik aan twee projecten, ‘Monitoring erfemissie melkveebedrijven’ en ‘Waterkringloopsluiting op een melkveebedrijf’. Beide projecten horen bij het Platform Circulair Boerenerf. Bij het Waterkringloopproject onderzoeken we mogelijkheden om het water op een melkveebedrijf te hergebruiken, direct of met een zuiveringsstap. We onderzoeken hiervoor het gebruik en verbruik van soorten water binnen een melkveebedrijf. Dus leidingwater, bronwater, regenwater en drinkwater. Daarbij kijken we ook of hier afvalstromen bij ontstaan en hoe we die kunnen verminderen. Mijn rol in dit project is het in kaart brengen van de kwaliteit van verschillende waterstromen, een meetcampagne uitwerken, bemonstering op twee locaties verzorgen, metingen verrichten en de communicatie met de testlocaties en een extern lab (Wetterskip Fryslân) dat een deel van de analyses uitvoert.  

Het project ‘Monitoren erfemissie (melk)veebedrijven’ heeft als uiteindelijk doel om een betrouwbaar beeld te krijgen van de vuilemissie die via erfafspoeling (afspoeling van het verharde boerenerf) het Nederlandse oppervlaktewater bereikt. Een ander doel is actualisatie van de Emissieregistratie. Daarin zijn tot nu toe metingen uit de periode 2005-2009 opgenomen, maar omdat het lang geleden is zijn er twijfels bij de representativiteit van het onderzoek van destijds. Er is daarom behoefte aan een actueel en betrouwbaar beeld van erfemissie. Daarnaast onderzoeken we een relatie tussen het regenwater dat op een terrein valt en wat er daadwerkelijk van in de sloot terechtkomt via afvoerbuizen. Dit doen we op een testlocatie in Aldtsjerk. De analyses die worden uitgevoerd op een aantal parameters om de kwaliteit van het erfafspoelwater te beoordelen, moeten gedurende de komende periode over een spreiding van 15 keer genomen worden als het regent. Die monsters moet ik nemen en naar het lab brengen om de analyses uit te laten voeren. Ook moet ik ervoor zorgen dat de opstelling werkt en de kalibratie is geregeld.  

Wat vind je het leukste aan het CEW? 

Het leukste aan het CEW vind ik dat er hier echt oog is voor de studenten, je wordt meegenomen in de projecten. Dat miste ik bij mijn vorige stage heel erg.  We zitten met alle stagiairs in een gezamenlijke ruimte en hebben elke maand de kans om met z’n allen wat leuks te gaan doen voor teambuilding.  

Wat vind je niet leuk of moeilijk aan je stage bij het CEW?  

Zelf vind ik het altijd lastig om te plannen. Op school merk ik dit ook dus werk ik er wel aan, maar ik vind het nog steeds moeilijk. Bij het CEW word je best wel losgelaten, dus is het ook je eigen verantwoordelijkheid om dingen goed te plannen. Dit wordt voor mij wel een uitdaging als beide projecten straks tegelijk lopen. Dan moet ik mijn planning wel op orde hebben zodat het niet door elkaar gaat lopen. 

Wat is het belangrijkste wat je tot nu toe hebt geleerd of wilt gaan leren? 

Het belangrijkste dat ik wil leren is toch wel echt het plannen. Ik ben er zeker al in gegroeid, maar ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Het is iets wat je de rest van je tegen gaat komen. Daarnaast is ook de inhoudelijke kant van de projecten heel nieuw voor mij. Tijdens vorige stages of op school heb ik niet echt veel ervaring opgebouwd met watertechnologie. De analyses die ik moet doen vallen ook meer onder de chemische kant, dus dat is allemaal vrij nieuw voor mij. 

Wat zijn je plannen na deze stage? 

Na deze stage ben ik klaar met mijn opleiding en ga ik een tussenjaar nemen. Ik wil dan eerst gaan werken en daarna in mijn eentje gaan reizen. Dit wil ik bewust in mijn eentje doen omdat ik denk dat je daar heel veel van leert. Bijvoorbeeld het omgaan met mensen die een heel andere taal spreken, je bent dan volledig op jezelf aangewezen. Daarnaast mag je ook zelf al je keuzes maken, waar je heengaat, wat voor activiteiten je gaat doen enzovoort. Als ik ga reizen wil ik in Italië beginnen en dan zie ik wel wat ik ga doen en waar ik uitkom.    

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons