Student Communicatie Emma Faber presenteert afstudeeronderzoek tijdens Nationaal Watersymposium

14 jun 2023.

Op 8 juni organiseerden SKIW en VEMW voor de 14e keer Hét Nationale Watersymposium, met als thema dit jaar: “Industrie en waterbeheerders: voor welke uitdagingen staan we anno 2023?” Bezoekers werden geïnformeerd over wateruitdagingen als het tekort aan voldoende water van de juiste kwaliteit, droogte, aangescherpte Europese lozingsnormen, het verminderen van chemicaliëngebruik, het verbeteren van de energie-efficiëntie en samenwerken in kringlopen.

Het project REGAIN past goed binnen dit plaatje en dus werd Emma Faber, student Communicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen, uitgenodigd om iets te vertellen over haar onderzoek voor dit project.

Communicatiedoelgroepen

Binnen REGAIN wordt bij de RWZI Garmerwolde de verwijdering van medicijnresten uit gezuiverd rioolwater onderzocht. Een tweede, even belangrijk doel is het gebruik van effluent als bron van industriewater in de Groninger Waddenhavens. Het project kent meerdere communicatiedoelgroepen, waaronder de inwoners van de provincie Groningen. Deze laatste doelgroep koos Emma voor haar afstudeeropdracht: het schrijven van een communicatieplan met als doelstelling: ‘Aan het einde van 2025 heeft de communicatiestrategie ervoor gezorgd dat de doelgroep bekend is met het project en bewust is over het belang van verantwoord omgaan met medicijnen.’

‘Wat er niet ingaat hoeft er ook niet uit’

Onder het motto ‘Wat er niet ingaat hoeft er ook niet uit’ ontwikkelde Emma de campagne ‘Medimind’ om haar gekozen doelgroep bewust te maken van de effecten van medicijnresten in water, met als ‘kapstok’ het project REGAIN. Op basis van een uitgebreid vooronderzoek ontwikkelde zij o.a. een webpagina, posters, infographics en een socialmediacampagne. Een voorbeeld van zo’n infographic is hieronder te zien. In juni studeerde Emma met succes af aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons