Publicaties CEW-onderzoek op internationale conferenties

26 apr 2016.

De publicaties van twee langlopende onderzoeksprojecten in samenwerking met het CEW, zijn onlangs geaccepteerd voor internationale conferenties. Het gaat om een samenwerking met Gasunie en DNV GL: ‘Investigation of an Electrohydrodynamic Atomization system for use in Natural Gas Odorization’ en “Small scale electrochemical disinfection system with specially coated electrodes”, in samenwerking met Magneto Special Anodes BV.

Aardgas geursysteem
Aardgas is van nature reukloos. Om het opsporen van lekkages te vergemakkelijken en daarmee de veiligheid te vergroten, wordt kunstmatig geur toegevoegd. De conventionele methode hiervoor, een druppelinjectiesysteem in de gasleiding, is moeilijk af te stellen op de stroomsnelheid van het gas. Die kan ’s zomers en ‘s winters met een factor 100 verschillen. Bij een te lage stroomsnelheid in de zomer hoopt de geurstof op onder in de pijpleiding. Bij een te hoge stroomsnelheid in de winter heeft het gas onvoldoende geur. Met elektrohydrodynamische verstuiving (EHDA of electrospray) kan de geurstof veel fijner en beter gecontroleerd verneveld worden. Het systeem draagt zodoende bij aan een consistentere geur en een verhoogde veiligheid. Daarmee wordt vooruitgelopen op toekomstige strengere regelgeving omtrent de veiligheid van aardgas. Onderzoeksresultaten worden gepresenteerd tijdens de conferentie ILASS-Americas 2016.

Electrochemical disinfection
Desinfectie van drinkwater is essentieel om ziektes te voorkomen die een bedreiging vormen voor de gezondheid van mensen. Een van de technieken om dat te doen, is elektrochemische desinfectie. Elektrochemische desinfectie is gebaseerd op de productie van zeer reactieve oxidanten, zoals ozon en chloor. Deze oxidanten worden gevormd door elektrochemische reacties die plaatsvinden in water wanneer er stroom wordt aangevoerd via een speciaal gecoate elektrode. De oxidanten die zo worden gevormd, doden de potentieel schadelijke micro-organismen en desinfecteren zodoende het water. Het CEW heeft het effect getest van verschillende stroomsterktes en looptijden op de productie van oxidanten en de samenstelling van het water. De gebruikte elektroden zijn geproduceerd door Magneto Special Anodes B.V. . Dit onderzoeksproject “Small scale electrochemical disinfection system with specially coated electrodes” wordt mondeling gepresenteerd tijdens de 13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems (SWWS) in september 2016 en de 5th IWA Specialized Conference on Resources-Oriented Sanitation (ROS).

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons