Projecten CEW krijgen subsidie Fryslân Fernijt IV toegewezen

25 feb 2015.

De projecten ‘Duurzaam Legionella Beheer in Koeltorens’ en ‘Mobiele BioMonitoring’ hebben een subsidie toekenning ontvangen van de Provincie Fryslân voor het uitvoeren van onderzoek.

Innovatieve watertechnologie projecten
Het CEW werkt met verschillende partners samen aan innovatieve watertechnologie projecten voor het bedrijfsleven. Deze twee specifieke onderzoeken richten zich op de veiligheid en monitoring van (drink)water. Met de resultaten van deze onderzoeken is het mogelijk om in de toekomst duurzamer en efficiënter te werk te gaan als het gaat om de controle, monitoring en beheersing van de waterkwaliteit en legionella.

Duurzaam Legionella beheer in Koeltorens
Het watertechnologie bedrijf Holland Water werkt in samenwerking met Geoconnect en CEW aan de ontwikkeling van een innovatieve en duurzame methode om legionella in koeltorens te beheersen.

Er zal onderzoek gedaan worden naar het verduurzamen van de technologie. Procesmatig en via de nieuw te ontwikkelen ‘koper-zilver recycler’ met als doel een nul-emissie te realiseren. De ambitie van het project is om koper en zilver zoveel mogelijk terug te winnen en her te gebruiken. Bij dit procedé ontstaat geen restproduct dat het milieu belast

Met de ontwikkeling van deze duurzame methode voor de behandeling van water wordt voldaan aan de vraag vanuit de markt. Meer en meer blijkt dat beheerders van koeltorens naarstig op zoek zijn naar een chemie-vrije waterbehandeling voor de beheersing van legionella. Onder andere FrieslandCampina volgt de ontwikkeling op de voet en heeft haar medewerking toegezegd aan een demonstratie op locatie.

Mobiele BioMonitoring
Met de ontwikkeling van de Mobiele BioMonitoring unit wordt het in de toekomst mogelijk om autonoom en ter plaatse , onder niet gecontroleerde omstandigheden zoals in een laboratorium, microbiologische analyses van leidingwater te uit te voeren.

Voordeel van dit systeem is dat de resultaten van het waterkwaliteit sneller beschikbaar zijn. De tijd om op contaminaties te reageren wordt hiermee substantieel verkort. De Mobiele BioMonitoring unit zorgt ervoor dat de resultaten van water analyses snel op locatie beschikbaar zijn.

Doel van het onderzoek is het bouwen van een operationeel prototype van de Mobiele BioMonitoring unit. Met de ontwikkeling van dit systeem wordt voldaan aan de vraag vanuit de markt om de veiligheid van drinkwater te garanderen en snel te kunnen monitoren en zodoende adequaat te kunnen reageren bij contaminatie van het (drink)water.

Het project Mobiele BioMonitoring wordt uitgevoerd in samenwerking met de NHL Hogeschool, WLN en Biotrack.

Fryslân Fernijt
Met een subsidiebijdrage vanuit Fryslân Fernijt wil de Provincie Fryslân een impuls geven aan innovatie in de regio. Innovatie is goed voor de economische ontwikkeling en versterkt de concurrentiepositie van het Friese bedrijfsleven. Voor meer informatie www.fryslan.nl

Wilt u ook onderzoek laten verrichten? Heeft u vragen over deze projecten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Nederlof via m.nederlof@cew-leeuwarden.nl

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons