Platform Biofilm & Sensoren: Sensorvalidatie voor betrouwbare online detectie van biofilms

4 nov 2019.

Leeuwarden, 4 november 2019 – Pathogene biofilms veroorzaken jaarlijks enorme economische schade in industriële omgevingen. Ze brengen de volksgezondheid en het voortbestaan van bedrijven (ziekenhuizen, voedingsmiddelenindustrie, zwembaden etc.) in gevaar. Biofilm in de energie-industrie resulteert in biologisch corrosie van metalen apparatuur, vermindering van warmteoverdracht in warmtewisselaars en verhoogde wrijving die de doorstroming van water bemoeilijkt.

Bij veel industriële toepassingen vertrouwen operators voornamelijk op conventionele microbiologische offline detectiemethoden. Hoewel deze methoden zeer nauwkeurige gegevens kunnen opleveren, zijn ze tamelijk traag en meestal arbeidsintensief. Continue online monitoring voor controle van de groei van biofilm heeft daarom grote voordelen, mits de metingen betrouwbaar zijn. Recente ontwikkelingen in online biofilmdetectiemethoden beloven een effectief en economisch interessant early-warningsysteem, waarmee de vorming van een volwassen biofilm met een sterkere structuur voorkomen kan worden.

Het doel van het platform Biofilm & Sensoren is het ontwikkelen van een uniforme methode voor een snelle, betrouwbare en nauwkeurige preventie en bestrijding van biofilms. Om dit doel te bereiken, zullen verschillende biofilmmonitorsensoren, die verschillende meetprincipes gebruiken, worden beoordeeld en vergeleken met conventionele offline methoden (standaard microbiologische analyses, telling van bacteriële levensvatbaarheid). Dit moet referentiewaarden en nieuwe kennis opleveren over hun potentiële toepasbaarheid in verschillende industriële sectoren, maar ook ziekenhuizen die worden geconfronteerd met ongewenste biofilmvorming. Deze resultaten moeten uiteindelijk leiden tot een betrouwbaar systeem voor early warning op basis van online en realtime monitoring. Het onderzoek wordt mede uitgevoerd door studenten in een uniek publiek-privaat samenwerkingsverband, waarbij zowel technologieleveranciers als eindgebruikers betrokken zijn en waarbij product- en procesontwikkeling direct gekoppeld zijn aan industriële toepassingen.

Wilt u meer weten over het platform en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen? Neem dan vrijblijvend contact met business developer Länk Vaessen via l.vaessen@cew.nl of tel. 058-2100919.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons