Platform Biofilm & Sensoren in oprichting

5 jun 2019.

Samen met het lectoraat Sustainable Water Systems, van Hogeschool Van Hall Larenstein, werkt het CEW momenteel aan de oprichting van een Platform Biofilm & Sensoren. Dit platform wordt een samenwerkingsverband van technologiebedrijven en eindgebruikers uit verschillende sectoren, die een vergelijkbare onderzoeksvraag hebben. De beoogde sectoren zijn de medische sector, de voedingsmiddelensector, de agrarische sector, de watersector, de marine sector en de energiesector. Het eerste doel  van het Platform Biofilm & Sensoren is om geselecteerde technologieën voor biofilmmonitoring te beoordelen en te testen. Het uitgangspunt hierbij is technology pull, oftewel een innovatieproces startend vanuit de klantbehoefte.

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar slimme oplossingen binnen een sterk opkomende circulaire economie, is samenwerking op het innovatieve vlak noodzakelijk. Hogescholen beschikken over een groot innovatiepotentieel dankzij de samenwerking tussen docenten, lectoren en studenten. Door de  combinatie van dit kennispotentieel en dat van eindgebruikers en technologieontwikkelaars, ontstaat er een momentum waardoor sneller een meer relevante productontwikkeling gerealiseerd kan worden. Bovendien is er een financieel incentive vanwege de bijdrage van alle individuele deelnemers, die verhoogd wordt door een TKI-toeslag (Topconsortia voor Kennis en Innovatie).

Het Platform Biofilm & Sensoren is onderdeel van het TKI-programma Circulair Water, dat op termijn uitgebreid zal worden met platformen die betrekking hebben op de thema’s ‘Water in the city’, ‘Water supply and reuse in clean agriculture’, ‘Water reuse’ en ‘Water, health and safety’. Een eerste informatiebijeenkomst van het platform Biofilm & Sensoren zal eind juni 2019 plaatsvinden. Bedrijven die deze bijeenkomst willen bijwonen  kunnen contact opnemen met Länk Vaessen, Business Developer CEW, via l.vaessen@cew.nl. Zowel eindgebruikers als technologieontwikkelaars zijn welkom.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons