Paques intensiveert samenwerking met CEW

30 mei 2017.

Paques en het CEW tekenden het afgelopen kwartaal samenwerkingsovereenkomsten voor drie nieuwe projecten. En dat is geen toeval, want de behoefte aan schoon water, grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, terwijl de beschikbaarheid ervan afneemt. Een bedrijf als Paques, dat bedrijven kan helpen bij het verminderen van de inname van zoet water, het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater en het opwekken van duurzame energie, heeft dus werk. Ook bij het CEW is de trend goed te merken: nooit eerder startten er in het eerste kwartaal van een kalenderjaar zoveel nieuwe onderzoeksprojecten als in 2017.

Optimaliseren
Paques en het CEW wisten elkaar in het verleden al vaker te vinden waar het gaat om watertechnologie en gaan dus nu weer samenwerken. De projecten hebben alle betrekking op het optimaliseren van bestaande processen en lopen door tot in 2018. Studenten Watertechnologie van Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool die als projectmedewerker werkzaam zijn bij het CEW, werken in het Waterapplicatiecentrum aan de projecten, onder begeleiding van docenten en de specialisten van het CEW. Dorien Kruizinga: “Ik loop stage bij het CEW vanuit de opleiding Chemie. Voor het project waar ik mij mee bezighoud moet ik veel analyses uitvoeren. Het leuke hiervan vind ik het probleemoplossend bezig zijn, achterhalen waar een fout vandaan komt en hoe je die oplost. Bijvoorbeeld als er iets misgaat bij de menging van bepaalde stoffen wanneer deze de reactor in gaan. Stagelopen bij het CEW vraagt om een zelfstandige werkhouding, daar heb ik veel van geleerd.”

Missiematch
De missie van Paques is het ontwerpen van biotechnologische processen voor het zuiveren van water- en gasstromen om de duurzaamheid van bedrijven te verbeteren en een bijdrage te leveren aan een gebalanceerde verbetering van Mensen, Winst en Planeet door hulpbronnen nieuw leven in te blazen. Een van de missies van het CEW is om bèta technisch talent op te leiden voor de watertechnologiesector; human capital dat nodig is om innovaties te ontwikkelen waarmee mondiale maatschappelijke problemen op het gebied van water worden opgelost en waarmee de economische kansen die dit met zich meebrengt worden verzilverd. Deze missies sluiten uitstekend op elkaar aan. Beide partners zien de samenwerking en de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons