Open dag NHL Stenden en Hogeschool Van Hall Larenstein

28 feb 2018.

Op zaterdag 17 februari vertegenwoordigde het CEW de WaterCampus tijdens de open dag van NHL Stenden en Hogeschool Van Hall Larenstein. Stagiaires Sigrid Feenstra, Vera Meer en Janine Wijkstra vertelden enthousiast over hun projecten. Sigrid is een van de studenten op het project Kwelwater. Vera is onder andere betrokken bij het project Moerasdak, waarbij erfafspoelwater van boeren met behulp van een groendak wordt gezuiverd. Janine houdt zich bezig met het effluent van de IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater) van Akanova.

Als demo’s werden ditmaal de UV-licht waterzuivering en de Ratchet waterzuivering getoond (foto). Bij de eerste worden microverontreinigingen onschadelijk gemaakt, bij de andere wordt juist grovere vervuiling uit waterstromen verwijderd. Zoals gebruikelijk trokken de demo’s veel aandacht van de bezoekers en werd de interesse voor het mooie vakgebied watertechnologie bij menigeen weer aangewakkerd.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons