Onderzoek NitriTox als earlywarningsystem voor waterschap Drents Overijsselse Delta

29 mei 2019.
Studenten CEW onderzoeken NitriTox

Voor het waterschap Drents Overijsselse Delta gaat het CEW onderzoek doen naar het functioneren van de NitriTox. Deze analyzer zou voor het waterschap moeten functioneren als een earlywarningsystem. Na aanschaf is de analyzer in gebruik genomen en getest in samenwerking met Aqualysis. Hieruit kwam naar voren dat de analyzer niet aan de doelstellingen van het waterschap  voldoet.

Eerder heeft het CEW  in opdracht van het waterschap al een plan gemaakt om de problemen die Aqualysis tegenkwam op te lossen. Dit heeft nu geresulteerd in een opdracht. Het onderzoek bestaat uit verschillende fases, met na elke fase een go-/ no-go-moment met de opdrachtgever. Het beoogde eindresultaat van het onderzoek is een NitriTox-analyzer die het waterschap Drents Overijsselse Delta kan inzetten als een earlywarningsystem in het riool om de rwzi’s te beschermen tegen toxische stoffen in het rioolwater.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons