Nieuwe projecten, maar ook bemiddelen

28 okt 2014.

Met regelmaat wordt het CEW door, zowel het bedrijfsleven als kennisinstellingen, gevraagd om hun expertise rond watertechnologie. Zo is het CEW onlangs met een aantal nieuwe projecten gestart. Maar het CEW doet meer. Soms ontstaat er bij een nieuwe opdrachtgever een vraag waarbij het CEW, door hun contacten op de WaterCampus Leeuwarden, een andere manier van hulp kan bieden.

CEW gaat voor ESD-SIC onderzoeksprojecten uitvoeren
ESD-SIC produceert in Delfzijl hoogwaardig siliciumcarbide (SiC). Siliciumcarbide is een zeer hard materiaal dat veel wordt gebruikt voor slijpen en polijsten. ESD-SIC is de meest milieuvriendelijke SIC-producent ter wereld. Het geproduceerde siliciumcarbide wordt verwerkt in verschillende duurzame toepassingen zoals in slijpmiddelen- en vuurvaste industrie. ESD-SIC wil als transparant en innovatief bedrijf volledige klanttevredenheid bereiken. Dit doen zij door het maatschappelijk verantwoord produceren van hoogwaardig siliciumcarbide op een uiterst milieuvriendelijke en efficiënte wijze. Het CEW heeft overeenstemming bereikt met ESD-SIC om vier watergerelateerde onderzoeksprojecten uit te voeren. Het gaat daarbij om:

Het inzicht krijgen in variabele slibvorming
Het vaststellen van de mogelijkheden voor hergebruik van afvalstroom
In kaart brengen van waterstromen in de fabriek
De optimalisatie van sectorsproeiers
Afgelopen september is het CEW met deze onderzoeksprojecten gestart, nog voor het einde van dit jaar worden de eerste resultaten verwacht.

Drie partijen gezamenlijk aan de slag met radicale energiebesparing
High Voltage Water B.V., Vitens Innovation Centre (VIC) en CEW zijn gezamenlijk een project gestart. Het betreft het realiseren van een radicale energiebesparing in ontzilting met Multi Effect Destillatie (MED). Deze energiebesparing kan worden bereikt door de toepassing van Elektro-hydrodynamische Atomisatie (EDHA). Eerder promotieonderzoek door dr.ir. Luewton Agostinho, lector Water Technology bij NHL Hogeschool, heeft aangetoond dat EDHA kan worden toegepast in hoog-debiet spraysystemen die ook bij ontzilting worden ingezet. High Voltage Water gaat de technologie verder ontwikkelen en deze commercieel exploiteren. VIC en CEW zijn binnen dit project betrokken bij verdere opschaling en het pilottesten. De drie partijen hebben voor dit project gezamenlijk projectsubsidie ontvangen vanuit Fryslân Fernijt IV.

CEW legt voor HAPSS eerste contact met Wetsus
HAPSS is een bedrijf dat een nieuwe en efficiënte manier van thermische desinfectie heeft ontwikkeld. HAPSS heeft leden in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Hun wetenschappelijke adviseur is een erkend wetenschapper bij de NASA en werkt hier ook als astrobioloog. Het CEW voert sinds september voor HAPSS projecten uit. Al vrij snel na de start van deze samenwerking, raakte HAPSS ook geïnteresseerd in participatie in het netwerk van Wetsus. Doordat CEW en Wetsus beiden partners zijn binnen de WaterCampus Leeuwarden, was dit snel geregeld. In oktober werd HAPSS lid van het Wetsus-platform.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons