Nieuwe monsterkast project WaterLab Flevoland in gebruik genomen

19 apr 2021.

In Flevoland wordt momenteel een aantal decentrale waterzuiveringssystemen getest. Dat gebeurt in het kader van het project WaterLab Flevoland, een proeftuin met systemen die betaalbaar zijn en bewoners en bedrijven keuzevrijheid bieden in welke zuiveringsmethode men wil. Het CEW monitort meerdere systemen voor een periode van 12 maanden. Afgelopen maand werd in dit kader een nieuwe monsterkast in gebruik genomen.

Wat zien we op de foto’s? 

De blauwe kast is een monsternamekast voorzien van een monstername-apparaat incl. bijbehorende koeling en de noodzakelijke ondersteunende apparatuur voor de gebruikte sensoren. De sensoren zijn verbonden met een speciale puthouder die het mogelijk maakt om 24-uurs-bemonsteringen, flowmetingen en waterkwaliteitmonitoring uit te voeren.  De verzamelde data worden door een aparte logger via een draadloze verbinding verstuurd naar een server. De puthouder is gemaakt voor gebruik in de standaard monsternameput. Deze houder is uitgerust met de verschillende digitale waterkwaliteitssensoren van Aqualabo en iScan en een niveaugeregelde pomp voor het meten van het debiet bij lage doorstroomsnelheden zoals bij de gebruikte IBA’s in Oosterwold.

De monsterkast en de puthouder zijn in samenwerking met Bar instruments uit Varsseveld en Orange Aqua uit Wageningen ontwikkeld, speciaal voor de monitoring van de waterkwaliteit van IBA’s binnen het lopende Waterlab Flevoland programma waar CEW als uitvoerende partij de monitoring uitvoert.

Op de laatste foto is Lammert Dijkstra (student Milieukunde, Hogeschool Van Hall Larenstein) te zien. Samen met Bob Laarhoven (Onderzoeker, CEW) geeft hij uitvoering aan het onderzoek.

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons