NHL Stenden hogeschool implementeert Design Based Education (DBE)

5 jul 2019.

Een aantal opleidingen van NHL Stenden hogeschool is in september 2018 gestart met een nieuwe onderwijsvorm: Design Based Education, kortweg DBE. Om de uitdagingen in onze snel veranderende wereld het hoofd te kunnen bieden, is het afleveren van vakinhoudelijke experts niet langer voldoende. Het werkveld vraagt om hoogopgeleide professionals die met een open mind en een innovatieve blik naar hun vakgebied kijken. DBE beoogt studenten door middel van samenwerkend leren op te leiden tot ondernemende, vindingrijke en wereldwijze professionals. De actuele (complexe) vraag uit de praktijk en de leervraag van de student vormen daarbij het vertrekpunt.

Nieuwe dimensie in samenwerking met CEW
Het CEW werkt nauw samen met NHL Stenden en heeft regelmatig studenten van de hogeschool als stagiair voor watergerelateerde opdrachten uit de praktijk met een focus op procestechnologie. Met deze nieuwe onderwijsvorm, die in het komende studiejaar verder uitgerold zal worden, krijgt die samenwerking een extra dimensie. In april 2020 starten zo’n 300 studenten van de academie Technology & Innovation met het eerste project, waarin Design Thinking en DBE leidend zijn. Projectmanager CEW en trekker van het ‘Academiebreed project Technology & Innovation’ Maarten Trilsbeek: “Tot nu toe werft het CEW uitsluitend studenten voor procestechnologische onderzoeksopdrachten die rechtstreeks uit de markt komen. Voor DBE worden in samenwerking met het CEW en diverse onderzoeksgroepen opdrachten ontworpen. In een van deze onderzoeksopdrachten staat de toepassing van watertechnologie in een maatschappelijke context centraal. Zo kunnen ook eerstejaars studenten vanuit andere, niet procestechnologische opleidingen al aan de slag met watertechnologie. De onderwerpen van deze opdrachten leven wel in de sector en zullen in de toekomst waarschijnlijk belangrijk worden, maar hebben nog niet geleid tot opdrachten. De watergerelateerde lectoraten dragen vanuit hun expertise onderwerpen aan, de uitwerking wordt gedaan door projectmanagers en onderzoekers van het CEW in samenwerking met docent-onderzoekers van NHL Stenden. Daarbij worden er opdrachten op maat ontworpen, die goed aansluiten bij de verschillende opleidingen en interesses van studenten. Op deze manier komen nog meer studenten in aanraking met het onderwerp watertechnologie en kan het CEW de markt een stap voor zijn.”

Benieuwd naar onze
medewerkers?

Lees meer

Bezoekadres

Oostergoweg 9
8911 MA Leeuwarden

058-2100919
info@cew.nl

Postadres

Postbus 1113
8900 CC Leeuwarden

Volg ons